Ansiokkaat opinnäytetyöt palkittiin stipendeillä

18.1.2018

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö jakaa vuosittain D-stipendejä ansiokkaasta opinnäytetyöstä Diakonia-ammattikorkeakoulu Diakin opiskelijoille. Syyslukukauden 2017 stipendit myönnettiin joulukuussa valmistuneille Ilona Mäkeläiselle, Bachelor of Social Services, Deacon ja Sally Suvikkaalle, sosionomi (AMK).

Naurava lapsi katsoo kameraan.

 

Ilona Mäkeläinen teki opinnäytetyönsä yhteistyössä Pienperheyhdistys ry:n kanssa heidän monikulttuurisen työnsä kehittämiseksi. Työ koostuu kahdesta videosta ja raportista.

– Tavoitteena oli kehittää Pienperheyhdistyksen monikulttuurista työtä ja luoda palveluita yhä laajemmin eri elämäntilanteissa tai eri kulttuureista tuleville yksinhuoltajaperheille, Ilona Mäkeläinen avaa opinnäytetyötään.

– Videoiden tarkoituksena on levittää tietoisuutta kohderyhmästä, maahanmuuttaja- ja ulkomaalaistaustaisista yksinhuoltajaäideistä muille palveluntarjoajille, sekä informoida kyseistä kohderyhmää heille tarjolla olevista palveluista, kuten vertaistukiryhmästä.

Videot koostuvat kahden Pienperheyhdistyksen vertaistoiminnassa mukana olleen kohderyhmäläisen haastatteluista. Ensimmäinen video on mainosvideo Pienperheyhdistyksestä ja keväällä 2017 aloitetusta englanninkielisestä vertaistukiryhmästä kohderyhmälle. Toisessa videossa yksi kohderyhmäläinen jakaa tuntemuksiaan hyvinvoinnistaan ja kokemuksistaan Suomessa.

Satutuokiot vahvistavat äidin ja lapsen vuorovaikutusta

Sally Suvikkaan opinnäytetyö käsittelee vauvaperhetyössä toteutettuja satutuokioita, joiden keskeisenä tavoitteena oli äidin ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen.

– Tavoitteena oli lisäksi innostaa äitejä lukemaan lapsilleen, lisätä heidän tietoisuuttaan lukemisen merkityksestä sekä tarjota yhteistyökumppanille ja asiakkaille uusia vuorovaikutusta tukevia menetelmiä, Sally Suvikas kertoo.

Opinnäytetyön yhteistyökumppani oli erään yhdistyksen toimipaikka, jota opinnäytetyössä kutsutaan Päiväryhmäksi. Se tarjoaa ennaltaehkäisevää vauvaperhetyötä vanhemmille, joilla on alle kolmevuotiaita lapsia.

– Yksi Päiväryhmän työn keskeisimmistä tavoitteista on vanhemman ja lapsen vuorovaikutuksen tukeminen ja tähän tarpeeseen halusin myös opinnäytetyöni myötä vastata.

Sally Suvikas suunnitteli Päiväryhmän äidille ja heidän lapsilleen heidän tarpeidensa ja toiveidensa mukaan satutuokioita, jotka koostuivat kirjastossa vierailusta, lukutuokioista, nukketeatteriesityksestä sekä satuhieronnasta. Havainnoinnissa Suvikas keskittyi äidin ja lapsen vuorovaikutukseen, ja havaintojensa perusteella hän rakensi tulevat tuokiot.

– Pyrin suunnittelemaan satutuokiot eettisesti jokaisen osallistujan yksilölliset tarpeet ja toiveet huomioiden ja siten, että ne olisivat mahdollisimman mieluisia asiakkaille ja että heillä olisi niissä turvallinen ja hyvä olla.

Tutustu opinnäytetöihin Theseuksessa

Ilona Mäkeläinen: Immigrant and Foreigner Single Mothers in Helsinki – A Product Thesis in Collaboration with the Single Parent Association. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2017.

Sally Suvikas: Satutuokiot lapsen ja äidin vuorovaikutuksen tukena vauvaperhetyössä. Diakonia-ammattikorkeakoulu 2017.

 

Artikkeli on julkaistu tammikuussa 2018.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: