Diakonissalaitoksen toimintakertomus 2020: Yhteiskunnallista vaikuttavuutta ja valtakunnallista kasvua

23.4.2021

Vuonna 2020 Diakonissalaitos otti merkittäviä kasvun ja valtakunnallistumisen askeleita ja osoitti kykynsä reagoida nopeasti yhteiskunnan muuttuneeseen tilanteeseen.  Poikkeusoloissakin kykenimme huolehtimaan asiakkaiden hyvästä arjesta ja vastaamaan kasvavaan hätään, yksinäisyyteen ja syrjäytymiseen niin kotimaassa kuin maailmalla.

Kulunutta vuotta leimasi koko maailmaa ravistellut Covid-19 pandemia, joka vaikutti monin eri tavoin myös Diakonissalaitoksen ja sen asiakkaiden elämään. Henkilöstön kyky mukautua toimintaympäristön nopeasti muuttuviin vaatimuksiin vaikutti ratkaisevasti siihen, että haasteista selvittiin pelättyä pienemmin vastoinkäymisin.

”Koronapandemia toi esiin oman henkilökuntamme hienon sitoutumisen. Henkilöstön ja asiakkaiden hyvinvointi säilyi hyvällä tasolla poikkeusoloista huolimatta. En voisi olla ylpeämpi henkilökunnastamme”, Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Pandemia vaikutti myös konsernin talouteen. Liikevaihtoa menetettiin mm. toiminnan keskeytysten vuoksi. Kustannuksia kasvattivat karanteenit, tehostettuun hygieniaan satsaaminen sekä suojainten laajamittainen käyttö. Pandemia lisäsi Diakonissalaitoksen tarjoamien yleishyödyllisten palveluiden tarvetta. Diakonissalaitos sijoitti itse vuonna 2020 neljä miljoonaa euroa yleishyödylliseen diakoniatyöhön. Esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn käytettiin 1,5 miljoona euroa.

”Yhteiskunnallisena yrityksenä ensisijainen tavoitteemme on yhteiskunnallisen hyvän tuottaminen. Olen iloinen, että vahvan taseen ja kannattavan kasvun johdosta meillä on edelleen hyvät mahdollisuudet tukea heikoimmassa asemassa olevia ja rakentaa oikeudenmukaisempaa yhteiskuntaa”, Holmström kertoo.

Diakonissalaitoksen toimintakertomus: vuosi 2020 oli kasvun vuosi

Vuonna 2020 Diakonissalaitos otti merkittäviä askeleita sekä laajentumisessa että valtakunnallistumisessa. Kehitysvammaisille palveluita tuottava Rinnekoti yhdistyi Diakonissalaitokseen ja sen toiminta laajeni kasvustrategian mukaisesti yhä useampiin kaupunkeihin Suomessa.  Lisäksi Pohjois-Suomen toiminta laajeni merkittävästi, kun Diakonissalaitos osti oululaiselta Caritas-Säätiöltä Oulussa ja Rovaniemellä toimivan Caritas Palvelut Oy:n.

”Huolimatta haastavasta markkinatilanteesta ja koronaepidemian pitkittymisestä, meillä on valmiuksia vastata tulossa oleviin sote-alan muutoksiin. Vahvan taseen ja osaavan henkilöstön turvin meillä on hyvät edellytykset selvitä turbulentissa markkinaympäristössä. Jatkamme edelleen panostamista henkilöstöön. Tavoitteenamme on olla sote-alan rohkein työpaikka ihmisille, jotka ottavat ammattitaidon ohella sydämensä mukaan töihin.”, Holmström sanoo.
 

Talouden tulos oli ylijäämäinen

  • Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2020 olivat 179 M€ (116 M€ vuonna 2019). Vuodet 2020 ja 2019 eivät ole vertailukelpoisia, koska Rinnekodin tuotot sisältyvät fuusion jälkeen vuoden 2020 konsernin tuottoihin.
  • Konsernin tilikauden ylijäämä oli 7,3 M€ (ylijäämä 96 M€ vuonna 2019). Ylijäämä 2019 johtui Terveystalo Oyj:n osakkeiden myyntivoitosta (55 M€) sekä Rinnekodin yhdistymisen laskennallisesta fuusiovoitosta (40 M€). Ilman edellä mainittuja kertaluontoisia eriä tilikauden ylijäämä olisi ollut hieman yli 1 M€ vuonna 2019.
  • Varsinaisen toiminnan tulos oli 4,8 M€ (36 M€ vuonna 2019). Ilman laskennallista fuusiovoittoa varsinainen toiminta olisi jäänyt noin 4 M€ alijäämäiseksi vuonna 2019.
  • Konsernin sijoitusarvopapereiden markkina-arvo oli vuoden 2020 lopussa noin 190 M€ (noin 175 M€ vuonna 2019). Konsernin kiinteistöomaisuuden markkina-arvo ylitti 150 M€ vuoden 2020 lopussa.
  • Konsernin omavaraisuus vuoden 2020 päättyessä oli 82 % (83 % vuonna 2019).
  • Saadut avustukset yleishyödylliseen toimintaan 8,4 M€ (7,6 M€ vuonna 2019)

Diakonissalaitoksen hallituksen toimintakertomus sisältäen tilinpäätöksen ja tilintarkastuskertomuksen e-julkaisuna: 

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2020

 

Katso myös toimitusjohtajan esittely videolla. Diakonissalaitoksen vuosi 2020.

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Olli Holmström, olli.holmstrom@hdl.fi, puh. 050 483 6313
Talousjohtaja Jukka Rautavalta, jukka.rautavalta@hdl.fi, puh. 040 753 2166
Viestintäjohtaja Laura Niemi, laura.niemi@hdl.fi, puh. 050 373 8602

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: