Tukea ihmisten välisten yhteyksien rakentamiseen

22.6.2022

Ihmiset ja kohtaaminen ovat kaiken Diakonissalaitoksen työn ytimessä. Kokemusta tästä on kertynyt jo 155 vuoden verran. Työssä tarvitaan sydäntä ja tahtoa, mutta yhteisöjen rakentaminen on myös aivan oma osaamisen alansa. Kuinka luoda ja tukea henkisiä ja fyysisiä tiloja, joissa kaikenlaiset ihmiset saavat kyvykkyyden kokemuksia? Tätä osaamista meiltä pyydetään monesti, ja nyt kokosimme sitä yhteen Yhdessä elämisen taitokeskukseksi.

Neljä ihmistä istuu pöydän ympärillä ja piirtää paperille, yksi seisoo vieressä.

MEREOn Etsivän vanhustyön hankkeen tiimi pysähtyi pohtimaan hankkeensa suunnitelmia yhdessä Yhdessä elämisen taitokeskuksen Saara Simosen  johdolla.

”Meillä oli yhdistyksessä iso organisaatiomuutos takana, ja sen päälle kolmivuotinen etsivän vanhustyön hanke käynnistymässä. Ajattelimme, että uuden hankkeen startti olisi oiva hetki pysähtyä pohtimaan suunnitelmia ja tekemistä yhdessä ulkopuolisen fasilitoijan kanssa”, hankesuunnittelija Henna Grönberg MEREOsta kertoo.

Diakonissalaitoksen Yhdessä elämisen taitokeskuksen asiakkuus- ja kehittämispäällikkö Saara Simonen oli Grönbergille tuttu aiemmasta yhteistyöstä – Simonen toimi aiemmin vapaaehtois- ja kansalaistoiminnan hanke Kanssalan projektipäällikkönä, joten vapaaehtoistyön kiemurat ja yhteisöjen dynamiikan tarkastelu olivat molemmille valmiiksi hyvin tuttuja.

MEREOn Etsivän vanhustyön hankkeessa työskennellään yli 65-vuotiaiden helsinkiläisten kotona asuvien ikäihmisten parissa. Tavoitteena on vahvistaa ikäihmisten osallisuutta sekä vähentää kokonaisvaltaisesti yksinäisyyden tunnetta.

”Kyselin Saaralta, olisiko hänen mahdollista auttaa kirkastamaan vapaaehtoistoiminnan suunnitelmiamme, ja sehän onnistui nyt Yhdessä elämisen taitokeskuksen kautta”, Grönberg sanoo.

Mereon tiimi osallistui kokonaisuudessaan Taitokeskuksen sparraukseen, missä käytiin läpi heidän vapaaehtoistoiminnan polkunsa ja erilaiset kontaktipisteet sen varrelta. Tiimin kanssa pohdittiin avoimesti mihin keskittyä ja missä piilevät tämän organisaation vahvuudet vapaaehtoisten vastaanottajana.

Isoja ja pieniä projekteja

Yhdessä elämisen taitokeskuksella on tällä hetkellä tarjolla useita erilaisia valmennuksia yhteisövalmennuksista työnohjauksiin. Valmennukset räätälöidään aina tilaajan kanssa yhteistyössä.

Saara Simosen omaa asiantuntijuusaluetta ovat nimenomaan kansalais- ja vapaaehtoistoiminta sekä työpajojen ja yhteiskehittämisprosessien fasilitointi.

”Olen kokeiluhenkinen innostuja, ja sydämeni palaa yhteiselle kehittämiselle ja yhdessä tekemiselle”, Simonen sanoo.

Viisi ihmistä seisomassa valkotaulun edessä.

Ulkopuolinen fasilitaattori voi auttaa yhteisten tavoitteiden kirkastamisessa.

”Yhdessä elämisen taitokeskuksen kollegojen kanssa tarkoituksenamme on vahvistaa riippumatonta kansalaisyhteiskuntaa, yksilöiden toimijuutta ja yhteisöjen kyvykkyyksiä. Käytännössä sparraamme, valmennamme ja koulutamme esimerkiksi yhdistysten, yritysten ja hankkeiden väkeä monenlaisissa ihmisten välisissä asioissa ja yhteisöjen rakentamisessa”, Saara Simonen kertoo.

Taitokeskuksen voi ottaa sparraamaan mm. seuraavia kysymyksiä: Miten varmistaa, että kaikenlaiset ihmiset saavat vaikuttamisen ja kuulluksi tulemisen mahdollisuuksia? Miten kasvattaa luottamusta ihmisten ja ihmisryhmien välillä? Miten rakentaa dialogisesti yhteyttä? Miten tukea yhteisöjen erilaisten ihmisten mukaan ottamisessa vapaaehtoisina? Mihin organisaation tulisi suunnata työtään tulevaisuudessa ja kuinka hahmottaa tulevaisuutta yhdessä kohderyhmän ja asiakkaiden kanssa?

Miten arvot eletään todeksi?

Yhdessä elämisen taitokeskuksen asiantuntijat fasilitoivat myös Diakonissalaitoksen oman sisäisen arvoprosessin toukokuussa 2022. Kuukauden aikana pidettiin strategiakahvi-keskustelu, kolme arvokeskustelua, esihenkilöpäivän työpaja sekä järjestettiin arvokysely. Kaikki tietenkin verkossa. Tärkeä arvokeskustelu jatkuu vielä kesän yli.

Oman talon lisäksi arvot ovat puhuttaneet muissakin organisaatioissa. Suomen ympäristöopisto Syklin arvot päivitettiin esimerkiksi viime vuonna. Alkuvuodesta oli aika pohtia, mitä ne tarkoittavat itse kullekin työntekijälle, ja miten niitä voisi elää todeksi työarjessa. Yhdessä elämisen taitokeskus toteutti Syklille kolme virtuaalista arvokeskustelua, ja osallistujia oli yhteensä vajaa 40.

”Arvodialogien antia on hyödynnetty paljonkin, kun sen jälkeen on lähdetty hakemaan OKKA-sertifiointia ja tehty itsearviointia. Samoin arvokeskustelu annettiin materiaaliksi konsultille, joka tuli meille tekemään työntekijöiden haastattelututkimusta HR-palveluiden tarpeesta ja sisäisen viestinnän kehittämisestä. Kaikin puolin päivä oli meille hyödyllinen”, Syklin toimitusjohtaja Mia O’Neill kertoo.

Myös henkilökunta oli keskusteluihin tyytyväinen: ”Ajatusten rakentaminen yhdessä ja erilaisten taustojen kautta peilaaminen on tärkeää. Rehellinen keskustelu ja toisten kuunteleminen vievät eteenpäin.”

Tukea ihmisten välisten yhteyksien rakentamiseen

Suomalainen yhteiskunta moninaistuu ja moniarvoistuu, mutta myös monimutkaistuu ja eriytyy ennenkuulumatonta tahtia. Muutostilanteessa tarvitaan tahoja, jotka vahvistavat kansalaisten ja organisaatioiden kyvykkyyksiä, toimijuutta ja yhdessä elämisen taitoja. Diakonissalaitoksen Yhdessä elämisen taitokeskus on sellainen. Sen tavoitteena ei ole tuottaa voittoa, vaan tukea ihmisten välisten yhteyksien ja dialogisten yhteisöjen rakentamisessa.

Tulevana syksynä Yhdessä elämisen taitokeskuksen tekemisessä on mukana myös hyvinvoinnin mittaamisen ja vaikuttavuuden teemat, joihin sparraus- ja valmennusosaamista saadaan Diakonissalaitoksen Vamos-toiminnassa vaikuttavalta palvelualuejohtaja Vesa Sarmialta.

Ota yhteyttä:
Asiakkuus- ja kehittämispäällikkö
Saara Simonen
050 464 2728
saara.simonen@hdl.fi

Lue lisää Yhdessä elämisen taitokeskuksesta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: