Tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointiin Pohjois-Suomessa

20.10.2020

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

Opiskelijoiden mielenterveysongelmat ja riski uupua opintojensa aikana on tunnistettu ja siihen halutaan puuttua. Oulun, Rovaniemen, Kemin ja Tornion alueella käynnistyneen yhteishankkeen tavoitteena on tukea korkeakouluopiskelijoiden hyvinvointia ja ehkäistä opintojen keskeyttämistä. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun Diakonissalaitoksen kanssa.

Nuori nainen seisoo kerrostalon pihalla ja vilkuttaa.

 

Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) vuonna 2016 tekemän tutkimuksen mukaan jopa joka kolmas opiskelija kokee psyykkisiä oireita kuten uupumusta, ylirasitusta ja stressiä.

”Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa pilotoidaan hyvinvointia, opiskelua tukevia ja opintojen keskeyttämisiä ehkäiseviä toimenpiteitä”, kertoo projektipäällikkö Minna Kestilä-Suopajärvi Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Rovaniemen Vamoksesta.

”Tuki jakaantuu ennalta ehkäisevään tukeen aloittaville opiskelijoille ja intensiiviseen tukeen niille opiskelijoille, joiden riski keskeyttää opinnot on tunnistettu. Kehittämistoimenpiteet mallinnetaan siten, että tulokset ovat kaikkien korkeakoulujen käytössä hankkeen jälkeen.”

Ammattikorkeakoulujen toimintaympäristössä tapahtuu useita muutoksia, esimerkiksi opiskelijavalinnat painottuvat todistusvalintoihin ja lisäksi ammattikorkeakouluopiskelijat siirtyvät vuoden 2021 alusta YTHS:n palveluiden piiriin.

Yhteistyöllä hyvinvointia opiskelijoille

Opetushenkilöstön ja hankehenkilöstön yhteisesti kehitetyssä ja toteutetussa toimintamallissa korkeakoulun henkilöstön valmiudet tarttua syrjäytymiskehitykseen aikaisessa vaiheessa paranevat. Korkeakoulujen henkilöstöä tuetaan ja kannustetaan kokeilemaan erilaisia keinoja opiskelijaryhmien ryhmäytymiseen ja opintojen keskeyttämisen ehkäisyyn liittyen.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hankkeen toteutuksessa ovat mukana YTHS, opiskelijajärjestöt O’Diako ja Rotko, Erilaisten oppijoiden liitto sekä muita kolmannen sektorin toimijoita. Hankkeen toimenpiteet suunnitellaan yhdessä opiskelijalähtöisesti ja opiskelijoiden erilaiset tuen tarpeet sekä vallitseva koronatilanne huomioiden.

Lisätietoja: 

Minna Kestilä-Suopajärvi, projektipäällikkö
Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö, Vamos Rovaniemi
p. 050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Erja Rahkola, projektikoordinaattori
Lapin ammattikorkeakoulu
p. 040 731 6055, erja.rahkola@lapinamk.fi

Ulla-Maija Luoma, projektityöntekijä
Oulun Diakonissalaitos, ODL, Liikuntaklinikka
p. 050 312 5805, ulla-maija.luoma@odl.fi

Miia Heininen, projektikoordinaattori
Diakonia-ammattikorkeakoulu
p. 050 528 4820, miia.heininen@diak.fi

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: