Vaikuttavuuden arviointi – näin se tehdään!

19.1.2018

Diakonissalaitoksen Vamoksessa arvioidaan palvelun vaikuttavuutta. Näin me sen teemme.  

 

Nuorten koetussa hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia seurataan hyvinvointisosiologiseen viitekehykseen pohjautuvilla kyselyillä. Ne  toteutetaan kolmen kuukauden välein palvelun aikana sekä seurantajaksolla. Sisäisessä motivaatiossa, asenteissa ja taidoissa tapahtuvia muutoksia seurataan Tulostähti-menetelmän avulla nuoren ja valmentajan dialogissa.

Vaikuttavuuden arviointi

Loppuvaikuttavuutta arvioidaan

  • kestävien työllistymis- ja koulutuspolkujen muodostumisen kautta, mikä ilmenee suoraan osallisuutena yhteiskunnassa sekä
  • tulonsiirto- ja kansantulovaikutuksina. Tulo- ja työmarkkinastatuksissa tapahtuneita muutoksia peilataan nuorten taustatekijöihin, jota kautta määritellään palvelun tuomaa lisäarvoa suhteessa väestötasoisiin ennusteisiin nuorten tilanteen kehittymisestä ja kustannusvaikutuksista.

Nuorten tilanteen kehittymistä seurataan 3 kk ja 6 kk kohdalla palvelun päättymisestä. Kun edellä mainitut vaikuttavuuden tekijät yhdistetään analyysimalliksi, saadaan esille olennaista laatutietoa palveluiden järjestämisen tueksi.

Vamoksen tavoitteena on edistää nuorille suunnattujen palveluiden vaikuttavuusanalytiikan yhteistä kehittämistä toimintapaikkakunnilla ja valtakunnallisesti.

Yhteystiedot:

Vesa Sarmia, kehittämispäällikkö
etunimi.sukunimi@hdl.fi
puh. +358 50 413 0718
@vesasarmia

 

Lue lisää Vamoksen toiminnasta

 

Tulostähti on edelleen käytössä vuonna 2021. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: