Vamoksen opit otetaan käyttöön Pohjois-Somaliassa

17.4.2019

Diakonissalaitos on aloittanut Pohjois-Somaliassa hankkeen Tulevaisuuden etsijät. Se tähtää nuorten työllistymiseen ja elämänhallinnan parantumiseen. Kumppanijärjestönä on Y-PEER ja työmenetelmien esikuvana Diakonissalaitoksen Vamos.

 

Ihmisiä neuvottelupöydän ympärillä. Huoneessa on rollup-tauluja, joissa teksti Y-Peer.

Diakonissalaitoksen kumppani Pohjois-Somaliassa on nuorten kanssa toimiva Y-PEER.

 

Somalian nuorilla riittää arjessaan haasteita, sillä noin 70 prosenttia kaikista Somaliassa asuvista on alle 30-vuotiaita ja 2/3 heistä työttömänä. Ammatillisen koulutuksen taso on heikkoa, ja vain harvalla on siihen edes mahdollisuuksia. Arvioidaan, että vain 45 prosenttia kaikista 15-35-vuotiaista somalialaisnuorista on lukutaitoisia.

“Tilanne on äärimmäisen vaikea, ja siksi nuoret lähtevät ulkomaille elantoa etsimään. Moni joutuu käyttämään epätoivoisessa tilanteessa äärimmäisiä keinoja, eivätkä esimerkiksi hyväksikäyttö ja turvattomuus erilaisissa elättämissuhteissa ole harvinaisia”, kansainvälisen toiminnan johtaja Eija-Riitta Kinnunen Diakonissalaitokselta kertoo.

Diakonissalaitos on juuri aloittanut Pohjois-Somaliassa uuden hankkeen, jonka tarkoituksena on hyödyntää Suomessa tutun Vamoksen työmenetelmiä ja kehittää niitä uuteen ympäristöön soveltuviksi.

”Haluamme helpottaa nuorten työllistymistä ja opettaa nuorille elämänhallintaa, niin että he osaisivat tehdä elämässään hyviä valintoja. Tarjoamme nuorille henkilökohtaista valmennusta, räätälöityjä koulutuksia ja mahdollisuuksia työssä oppimiseen, aivan kuten Suomen Vamoksessakin”, Eija-Riitta Kinnunen kertoo.

Tavoitteena on neljän vuoden aikana tukea vähintään 550:tä nuorta. Nuoria valmentaa Pohjois-Somaliassa kaksi työntekijää, ja työelämäoppimista varten on jo avattu ovia muun muassa rakennusalalla, aurinkoenergia-alalla ja kauneudenhoitoalalla.

Lisäksi hanke kouluttaa paikallisia kansalaisjärjestöjä, jotta ne osaisivat työskennellä nuorten parissa aiempaa paremmin, muun muassa ottaa huomioon nuorten yksilölliset tarpeet.

Nelivuotista ”Tulevaisuuden etsijät” -kehitysyhteistyöhanketta (somaliaksi: ”Mustaqbaldoon) rahoittaa Suomen ulkoministeriö.

Kaupunkinäkymä; ihmisiä, autoja, liikkeitä, myyntikojuja. Tuulevaisuuden etsijät -hanke toimii Pohjois-Somaliassa.

Hanke toimii Hargeisan alueella. Kuva kaupungin keskustasta.

Idea hankkeesta elänyt pitkään

Nuorten tilanteen tukaluutta ei ainakaan helpota se, että Somalian tilanne ylipäätään on vaikea: 69 prosenttia Somalian väestöstä elää köyhyysrajan alapuolella, ja köyhyys on yleistä niin maan sisäisten pakolaisten keskuudessa kuin maaseudulla ja kaupungeissa yleensäkin.

Lisäksi nuoret ovat joutuneet kokemaan maassa pitkään kestäneiden poliittisten jännitteiden vuoksi väkivaltaa, pelkoa ja syrjäytymistä.

Idea Somaliassa toteutettavasta kehitysyhteistyöhankkeesta on itänyt Helsingin Diakonissalaitoksella jo kauan, sillä säätiö on jo pitkään tehnyt kotouttamis- ja koulutustyötä Suomessa asuvan somaliväestön parissa.

”Olemme huomanneet, että somalidiasporan paluu Somalian eri alueille on lisääntynyt, ja se luo erilaisia mahdollisuuksia luoda vuorovaikutusta Suomesta palaavan ja paikallisen väestön välille”, Eija-Riitta Kinnunen toteaa.

Positiivista tulevaisuutta nuorille

Hankkeen kartoitusmatkalla keväällä 2018 Helsingin Diakonissalaitoksen väki vieraili useissa ministeriössä ja nuorten kanssa työskentelevissä kansalaisjärjestöissä sekä tutustui suomalaisten perustamaan maahantuontiyritykseen.

Kumppanijärjestöksi valikoitui paikallinen Y-PEER järjestö, joka on perustettu vuonna 2007 YK:n väestörahaston tukemana. Se toimii Pohjois-Somaliassa ja tekee työtä nuorten kanssa. Se on myös verkostoitunut valtion ja paikallisten järjestöjen kanssa sekä muiden Y-PEER-järjestöjen kanssa kansainvälisesti.

”Kumppanuus Y-PEER:in kanssa tuntui luontevalta myös siksi, että sen tavoitteet ovat hyvin samankaltaisia kuin Helsingin Diakonissalaitoksen nuorisotyössä. Y-PEER haluaa vahvistaa nuorten hyvinvointia parantamalla heidän taloudellista toimintaansa, työllisyystaitojaan ja aktiivista kansalaisuutta sekä vahvistamalla heidän mahdollisuuksiaan osallistua koulutukseen. Yhteistyössä Y-PEER:in ja muiden toimijoiden kanssa uskomme tuottavamme positiivista tulevaisuutta nuorille.”

Tulevaisuuden etsijät

  • Diakonissalaitoksen ja Y-Peer Somalimaan yhteistyöhanke vuosina 2019–2022.
  • Ulkoministeriö tukee hanketta yhteensä 500 000 eurolla, joka kattaa 85 prosenttia kokonaiskustannuksista. Diakonissalaitoksen omarahoitusosuus on 15 prosenttia.
  • Tavoite on vahvistaa nuorten työllistymismahdollisuuksia ja elämänhallintaa sekä Y-Peerin valmennusosaamista nuorisotyössä.
  • Hanke tavoittaa noin tuhat nuorta, joista 600 osallistuu ammatilliseen lyhytkoulutukseen ja Vamoksen valmennusohjelmaan.

 

Teksti ja kuvat: Eija-Riitta Kinnunen on Diakonissalaitoksen kansainvälisen työn johtaja.

 

Lähteet: The Research on Youth Unemployment in Hargeisa, 2017

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: