Kiireetön kohtaaminen on avain nuorten syrjäytymiskehityksen katkaisemiseen

31.1.2023

Diakonissalaitoksen Vamoksen vuosiraportti kertoo pandemia-ajan vaikuttaneen haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tilanteeseen monin tavoin. Nuorten Vamos-valmennusten kesto pidentyi keskimäärin kahdeksasta kymmeneen kuukauteen, mutta työ- ja koulutuspoluille siirtyneiden määrä lisääntyi. Polarisoituminen huolettaa edelleen, mutta kiireetön kohtaaminen ja yksilölliseen yhteisöllisyyteen perustuva valmennus tuo tulosta.

Kaksi nuorta tutkii hymyillen puhelinta.

Vamos on Diakonissalaitoksen nuortenpalvelu, joka tukee 16–29-vuotiaita nuoria kohti koulutusta ja työelämää. Toiminta perustuu kiireettömään kohtaamisen ja nuoren tilanteesta lähtevän yksilöllisen tuen voimaan. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, ja tukea saa niin arkeen kuin tulevaisuuden suunnitteluun.

Vuonna 2022 valmennuksessa olleista 2006 nuoresta 746 päätti palvelussa. Nuorista 56 prosenttia siirtyi työ- ja koulutuspoluille. Vamos tavoitti entistä haastavavammassa asemassa olevia nuoria: vuodesta 2019 vuoteen 2022 kuntoutusetuuksilla ja sairauspäivärahalla olevien määrä kasvoi kahden vuoden aikana 15 prosenttiyksikköä, kun työmarkkinatuella palveluun tulleiden osuus laski 10 prosenttiyksikköä.

Keskimääräinen valmennusaika pidentyi kahdeksasta kymmeneen kuukauteen. Tulos kertoo nuorten tuen tarpeen vahvistumisesta pandemia-aikana ja sen jälkeen.

Diakonissalaitoksen Vamos, vuosi 2022. Valmennusta sai yhteensä 2006 nuorta. Mukana olleista nuorista 56% jatkoi työ- tai koulutuspolulle. Vamoksen NPS-suositteluindeksi on 81. 76 prosenttia nuorista kertoi, että kokemus itsestä oli parantunut Vamos-valmennuksen aikana. Valmennuksen keskimääräinen kesto oli 10kk.

Liian moni nuori harhailee luukulta toiselle

Nuoren elämä on kokonaisuus, jossa esimerkiksi arjen sujumista, talousasioita, mielenterveyden haasteita, riippuvuuksia ja muita murheita on vaikeaa erottaa toisistaan. Palveluissa nuoren pitäisi kuitenkin osata luovia osa-alue kerrallaan. Haasteellisessa tilanteessa olevilla nuorilla voi olla vaikeuksia löytää apua, toimia palvelujärjestelmässä tai muodostaa luottamusta auttaviin tahoihin. Elämä ja avuntarpeet ovat harvoin lokeroitavissa hallinto- ja politiikkasiilojen mukaan.

Mielenterveyspalveluiden saatavuuden haasteet näkyvät työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien sekä omaa polkuaan etsivien nuorten arjessa. Terapia ei kuitenkaan ratkaise kaikkia asioita – myös arkeen tarvitaan usein tukea.

”Jokaisella nuorella on oikeus hyvään tavalliseen arkeen ja tulevaisuuteen. Apua on saatava silloin kun sitä tarvitsee, ja siihen asiaan, johon tarvitsee. Nyt liian moni nuori harhailee luukulta toiselle kertomassa omaa tarinaansa ja selvittämässä kuka voi auttaa missäkin tilanteessa”, kuvaa Vamoksen johtaja Terhi Laine nuorten tilannetta.

”Meidän ammattilaisten velvollisuus on taata nuorten palvelupolkujen sujuvuus myös nyt, kun hyvinvointialueet ovat juuri aloittaneet, ja yhteistyömalleja esimerkiksi järjestökentän kanssa vasta haetaan”, sanoo Laine.

Lue Vamoksen vuosi 2022 -yhteenveto

Lisätietoa

Nuorten syrjäytyminen ja sen ratkaiseminen, nuortenpalvelut, Vamoksen toiminta: Johtaja Terhi Laine, Diakonissalaitoksen Vamos, 0400 237 775

Haavoittuvassa asemassa olevien nuorten tilanne ja Vamoksen toiminta eri alueilla:

 • Espoo, Lahti, Turku
  Palvelualuejohtaja Minna Latonen, 040 180 9575, minna.latonen@hdl.fi
 • Kuopio, Oulu, Rovaniemi, Siilinjärvi, Jyväskylä
  Palvelualuejohtaja Leena Mannonen, 050 438 7850, leena.mannonen@hdl.fi
 • Helsinki & Vantaa
  Palvelualuejohtaja Jenni Oliveira, 050 412 1400, jenni.oliveira@hdl.fi
 • Tampere
  Palvelualuejohtaja Vesa Sarmia, 050 413 0718, vesa.sarmia@hdl.fi

Mikä Vamos?

 • Diakonissalaitoksen palvelu koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille.
 • Ehkäisee 16–29 -vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ja auttaa nuoria kiinnittymään yhteiskuntaan, koulutukseen ja työhön.
 • Vamoksessa jokainen nuori saa oman työntekijän, jolla on kokonaisvastuu nuoren tilanteesta ja hänen yksilöllisten tarpeidensa tunnistamisesta.
 • Perustuu intensiiviseen ryhmä- ja yksilövalmennukseen sekä palveluintegraatioon.
 • Vamos toimii Espoossa, Helsingissä, Jyväskylässä, Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Siilinjärvellä, Tampereella, Turussa ja Vantaalla. Vuonna 2022 toiminnassa nuoria 47 eri kunnasta.
 • Vuoden yhteiskunnallinen vaikuttavuusteko 2021 (Vaikuttavuusseura ry)

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: