SIB rahoittaa: Vamoksesta apua lapsiperheiden arkeen Helsingissä

13.5.2020

Nainen ja kaksi lasta ylittämässä katua. Perheen mukana -palvelu on vaikuttavuusinvestointi

 

Diakonissalaitoksen Vamos ja SOS-Lapsikylä tuottavat uudenlaista palvelua lapsiperheiden tueksi Itä-Helsingissä. Perheen mukana -palvelussa lapsi saa pitkäaikaisen tukijan ja vanhempi apua työllistymiseen tai kouluttautumiseen. Palvelun rahoitus on uudenlainen vaikuttavuusinvestointi, SIB.  Lyhenne tulee sanoista Social Impact Bond, joka on tapa rahoittaa hyvinvointia edistävää ja syrjäytymistä ehkäisevää työtä.

Uusi palvelu on tarkoitettu perheille, joiden 3–6-vuotiaalla lapsella on arkea haittaavia haasteita keskittymisessä, käyttäytymisessä, sosiaalisissa taidoissa tai tunne-elämässä. Lapsen huoltajalla puolestaan on koulutustarpeita tai hän on poissa työelämästä.

Apua arkeensa  voivat palvelusta saada esimerkiksi yksinhuoltajaperheet tai perheet, joissa on toimeentulon ongelmia, haasteita vuorovaikutuksessa lapsen kanssa, aikuisten välisiä ristiriitoja tai elämänhallinnan vaikeuksia.

– Tavoitteena on tarjota perheille varhaista tukea ja auttaa arjen haasteissa ennen kuin ongelmat kasaantuvat suuremmiksi. Kyse on jo aiemmin vireille laitetusta hankkeesta, jonka merkitystä koronakriisi on korostanut, pormestari Jan Vapaavuori kertoo.

Palvelussa Diakonissalaitoksen Vamos tukee erityisesti huoltajia hyvinvoinnin edistämisessä sekä työ- ja koulutuspoluille kiinnittymisessä.

Vaikuttavuusinvestointi palveluun

Perheen mukana -palvelu on kohdistettu aluksi Vuosaaressa ja Mellunkylässä asuville helsinkiläisille. Jos kokeilun tulokset ovat hyviä, voidaan palvelua laajentaa myös muualle.

Alueiden varhaiskasvatuksen ja neuvolan työntekijöitä on kevään 2020 aikana perehdytetty ohjaamaan sopivia perheitä palveluun, johon perhe voi hakeutua myös itse. Uusi palvelu tiivistääkin osaltaan Helsingin sosiaali- ja terveystoimialan sekä kasvatuksen ja koulutuksen toimialan yhteistyötä.

Palvelu on perheille maksuton, ja sen tuottavat SOS-Lapsikylän Perhekumppani sekä Diakonissalaitoksen Vamos. Kaupunki maksaa tuloksesta eli siitä, että perheet eivät päädy raskaiden viimesijaisten palveluiden käyttäjiksi. Hankkeen vaikuttavuutta seurataan aina vuoteen 2032 asti.

Perheen mukana -palvelua toteutetaan osana Lapset SIB Helsinki -hanketta, jota rahoittaa FIMin hallinnoima rahasto. SIB tulee sanoista Social Impact Bond. Se on vaikuttavuusinvestoimisen muoto, joka on uudenlainen tapa rahoittaa hyvinvointia edistävää ja syrjäytymistä ehkäisevää työtä.

Artikkeli aiheesta: Apua perheen arkeen ennen kuin ongelmat kasaantuvat liian suuriksi

Lue lisää SOS-lapsikylästä Mikä on SIB-rahasto?

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: