Yhteiskunnallinen yrittäjyys tutuksi Yrityskylässä

25.1.2023

Diakonissalaitos on jo kolmen vuoden ajan ollut yhdessä Suomalaisen Työn Liiton kanssa mukana Yrityskylässä Espoossa. Yrityskylässä kuudesluokkalaiset pääsevät tutustumaan Diakonissalaitoksen työhön toimitusjohtajan, asiakkuuspäällikön ja nuoriso-ohjaajan tehtävissä. Samalla taloustaidot ja ymmärrys yhteiskunnasta karttuvat.

Eri yritysten toimitiloja sisältävän käytävän varrella kyltti, jossa lukee Diakonissalaitos.

Diakonissalaitos ja Suomalaisen Työn Liitto ovat olleet mukana Espoon Yrityskylässä jo kolmen vuoden ajan.

Joulukuisena perjantaiaamuna Espoon Yrityskylässä käy kuhina. Aamu on juuri aloitettu kyläkokouksella, jossa kylässä toimivat yritykset ovat esittäytyneet.

Diakonissalaitoksen pisteellä työskentelee tänään Kilon koulun kuudesluokkalaisia. Toimitusjohtaja Alina ja nuoriso-ohjaaja Lilja tutkivat tableteiltaan päivän ohjelmaa.

”Suunnittelen ohjelmaa Vamos-olohuoneeseen ja harjoittelen ohjelmanumeroiden vetämistä”, Lilja listaa.

Alinalla luvassa on tapaamiseen valmistautumista, palkkojen ja laskujen maksamista, johtoryhmän kokous sekä Vamos-olohuoneen avajaispuheen kirjoittamista. Työ Diakonissalaitoksella oli hänelle ykkösvalinta, vaikkei hän tiennyt säätiön toiminnasta juuri mitään etukäteen.

”Yhteisen hyvän tekeminen tuntui kiinnostavalta.”

Tekemällä oppimista ja onnistumisen tunteita

Talous ja nuoret TATin kumppanuuspäällikkö Helka Otsolammen mukaan Yrityskylän tavoitteena on, että oppilaat oppivat hahmottamaan yhteiskunnan toimintaa, vastuullista kuluttamista sekä työnhakuun ja työelämään liittyviä taitoja. Itse tekeminen ja oivaltaminen ovat Yrityskylässä suuressa roolissa. Oppilaat seuraavat päivän kulkua ja kuhunkin työtehtävään kuuluvaa tehtävälistaa tableteilta.

”Jokainen työvaihe on selitetty, mutta kukin oppilas tekee asiat omalla tavallaan”, Otsolampi kertoo.

Oppilaat esimerkiksi äänestävät, mihin heille maksetuista palkoista vähennetyt verotulot Yrityskylässä käytetään. Kylän yritykset myös tekevät paljon yhteistyötä keskenään.

”Oppilaita kannustetaan heittäytymään ja ottamaan vastuuta. Moni kokee onnistumisen tunteita, kun jännityksestä huolimatta esimerkiksi yleisön edessä pidetty puhe tai koulutus onnistuu.”

Takaa päin otettu kuva, jossa oppilas istuu pöydän ääressä ja selaa tablettitietokonetta. Hänen paitansa selässä lukee Yhteiskunnallinen yritys ja tekstin yläpuolella on Diakonissalaitoksen logo.

Kuudesluokkalainen Lilja tutkii tabletiltaan päivän ohjelmaa.

Yhteiskunnallinen yritys laittaa hyvän kiertämään

Yritykset ovat mukana Yrityskylässä kolmen vuoden sykleissä. Nyt käynnissä ovat tämänhetkisen kolmivuotiskauden viimeiset puoli vuotta. Diakonissalaitos ja Suomalaisen Työn Liitto ovat mukana Yrityskylässä myös seuraavalla kolmivuotiskaudella.

”Pyrimme siihen, että kylän yritystarjonta kuvastaisi senhetkistä yhteiskuntaa ja olisi mahdollisimman monipuolista, jotta erilaiset oppilaat löytäisivät mahdollisia tulevaisuuden polkuja,” Otsolampi sanoo.

Kolme naista istuu pyöreän pöyrän ääressä ja katsoo kameraan. Taustalla seinällä juliste, jossa teksti Yhteiskunnallinen yritys.

Diakonissalaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi, Suomalaisen Työn liiton markkinointipäällikkö Niina Ollikka ja Talous ja nuoret TATin kumppanuuspäällikkö Helka Otsolampi.

Diakonissalaitos ja Suomalaisen Työn Liitto edustavat Yrityskylässä yhteiskunnallista yrittäjyyttä. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki kertoo, että yritys on perustettu yhteiskunnallista tarkoitusta varten: se ratkoo toiminnallaan yhteiskunnallisia ongelmia ja sen voitosta suurin osa kanavoidaan yhteiskunnalliseen hyvään. Diakonissalaitokselle kannattava liiketoiminta on ennen kaikkea väline vastuullisemman ja oikeudenmukaisemman yhteiskunnan rakentamiseen.

”Haluamme olla mukana Yrityskylässä, sillä se on oiva tapa kertoa lapsille sote-alan työn merkityksellisyydestä ja siitä, että yritystoiminta voi olla myös keino muuttaa maailmaa paremmaksi paikaksi”, Diakonissalaitoksen viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Laura Niemi sanoo.

”On tärkeää, että lapset ja nuoret oppivat, että on olemassa yhteiskunnallisia yrityksiä, joille voiton tavoittelu ei ole liiketoiminnan ainoa päämäärä, vaan toiminnalla tuotetaan myös yhteiskunnallista hyvää”, sanoo Yhteiskunnallinen yritys -merkkiä hallinnoivan Suomalaisen Työn liiton markkinointipäällikkö Niina Ollikka.

”Ihanaa, että teidän yritys auttaa niitä, ketkä tarvitsee sitä.”

Yrityskylässä vietetyn päivän jälkeen opiskelijoilla on kouluissaan vielä yksi oppitunti, jossa reflektoidaan opittua ja vastataan palautekyselyyn.

”Monessa palautteessa on noussut esille, että Diakonissalaitoksen työhön tutustuneista opiskelijoista on ollut mukavaa työskennellä yrityksessä, joka auttaa muita ja tekee hyvää,” Helka Otsolampi kertoo.

Laura Niemen mukaan koululaisilta saatu palaute on innostavaa.

”Toivomme, että heille jää päivästä mieleen, että työ sotealalla on ihmisläheistä, monipuolista ja luovaa – tulevaisuuden työtä.”

”Hyvän tekeminen luo työhön merkityksellisyyttä. Se on nykyään tärkeää, sillä erityisesti nuoret arvostavat vastuullisuutta kaikilla elämän sektoreilla. Yhteiskunnallinen Yritys -merkki palvelee sekä yritystä että kuluttajaa. Yritykset voivat merkin avulla kertoa toiminnastaan, ja asiakkaat tehdä sen pohjalta vastuullisia valintoja”, Niina Ollikka lisää.

Diakonissalaitoksen toimitusjohtaja Olli Holmström vieraili Yrityskylässä vuonna 2021. Katso video vierailusta alta.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: