Yritykset voivat parhaimmillaan edistää rauhan rakentumista haurailla alueilla

17.12.2020

Kymppi-hankkeen aamutilaisuuden keskustelijat Aaro Rytkönen, Maria Mekri ja Harri Sarjanoja.

Aaro Rytkönen, Maria Mekri ja Harri Sarjanojan (kuvassa oikealla).

 

Hauraat alueet ovat alttiita levottomuuksille ja konflikteille, ja valtioiden toimintakyky on niillä heikko. Niillä on kuitenkin myös paljon liiketoimintamahdollisuuksia yrityksille, jotka pystyvät toiminnassaan huomioimaan alueiden erityisolosuhteet. 

Vastuullista liiketoimintaa konfliktiherkissä maissa -keskustelussa ajatushautomo SaferGloben toiminnanjohtaja Maria Mekri esitteli hauraille alueille sopivaa konfliktisensitiivistä toimintatapaa. Toimintatavan avulla selvitetään, miten liiketoiminta vaikuttaa alueeseen esimerkiksi henkilöstön rekrytoinnin ja alihankinnan kautta. Tämän jälkeen pyritään suunnitelmallisesti minimoimaan negatiivisia vaikutuksia ja maksimoimaan positiivisia vaikutuksia. Erityisen tärkeää on tehdä yhteistyötä paikallisten kanssa. On tärkeää myös luoda kanava, jonka kautta paikalliset työntekijät ja sidosryhmät voivat antaa palautetta yrityksen toiminnasta.

Mekrin mukaan hauraat alueet tarvitsevat yritysyhteistyötä. Parhaimmillaan yritystoiminta tukee paikallista muutosta konfliktitaloudesta rauhan ajan talouteen. Aaro Rytkönen, dialogiin ja sovinnontyöhön erikoistuneen omanilaisen Al Amana -keskuksen toiminnanjohtaja, kertoi tästä esimerkin: Somalian rannikolla merirosvouksen aiheuttamat ongelmat vähentyivät merkittävästi, kun alueelle perustettiin Omanin tuella kalanjalostamoja, jotka paransivat nuorten miesten aiemmin hyvin heikkoja työllistymismahdollisuuksia.

BlueWhite Primos Oy:n toimitusjohtajan Harri Sarjanojan mukaan haurailla alueilla on paljon liiketoimintamahdollisuuksia. Esimerkiksi Somalimaassa tarvetta asumisen parantamiseen on lähes 60 prosentilla väestöstä. Toki haasteitakin on. BlueWhite Primoksen tärkein keino turvallisuuden ja liiketoimintamahdollisuuksien vahvistamiseen on ollut verkostoitua mahdollisimman hyvin paikallisesti. Heille se on ollut helppoa, sillä yrityksen perustajista puolella on juuret Somalimaassa.  Primos myös kantaa vastuuta toimintaympäristöstään kouluttamalla paikallisia rakennusalan työssä. Sarjanojan mukaan paikallisen osaamisen vahvistaminen parantaa vallitsevaa käsitystä rakentamisen hyvästä tasosta ja sitä kautta myös Primoksen liiketoimintamahdollisuuksia.

SaferGloben Konfliktikompassi-materiaali konfliktisensitiivisyyden huomioimiseen liiketoiminnassa: Koulutusmateriaalit – SaferGlobe

 

Kirjoittaja on Laura Järvilehto.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: