Tue sovinnon työtä

Sovinnossa edistetään kestävää tapaa elää vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa ja ehkäistään konfliktien kärjistymistä. #sovinto tukee yhteisöjen hyvinvointia ja sovun rakentamista Suomessa sekä Afrikan sarvessa.

Tuemme erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia sovun edistäjinä ja riitojen ehkäisijöinä. Tuomme yhteen ihmisiä erilaisista taustoista dialogiin ja etsimään ratkaisuja vastakkainasettelujen, konfliktien ja kiusaamisen vähentämiseen. Koulutamme sovinnon ja sovittelun taitoja yhteisöissä. Annamme äänen ihmisille tarpeista ja ratkaisuista kertomiseen.

Auta meitä edistämään yhteiskuntarauhaa ja tekemään sovinnosta kansalaistaito!

Tue sovinnontyötä lahjoituksella.
LAHJOITA NYT

Teemme sovinnon työtä ohjelmassa nimeltä #sovinto. Se on:

  • Diakonissalaitoksen, Helsingin seurakuntayhtymän ja Suomen Lähetysseuran vuonna 2020 perustama ohjelma sovinnon edistämiseksi Suomessa ja maailmalla
  • Kunnioittavan kanssakäymisen, moniarvoisen dialogin ja osallisuuden vahvistamista
  • Sovun rakentamisen ja ihmissuhteiden uudistamisen tukemista
  • Arvot: luottamus, toivo, myötätunto ja yhdessä elämisen taito
  • Lue lisää: www.sovinto.fi

Uutisia #sovinto-ohjelmasta

Rahankeräyslupa: Poliisihallituksen lupanumero RA/2021/556. Tämän sivun kautta lahjoitetut varat käytetään sovinnon työhön.