Opinnäytetyö

Diakonissalaitoksen konserni tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö opintojen loppuvaiheessa. Tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu. Hän myös arvioi tutkimustarpeen toimialallaan. Tutkimusta ei voi aloittaa ennen myönteistä päätöstä.

Eettisen toimikunnan lausunto

Kun tutkimusaineistoa haetaan Helsingin Diakonissalaitoksen konsernin palveluita käyttävältä henkilöiltä ja/tai työyhteisöltä, haetaan ensiksi eettisen toimikunnan lausunto. Lausuntoa haetaan riippumatta siitä, mitä tiedonhankintatapaa käytetään.

Aloita tästä

Jos haluat tehdä opinnäytetyön yhteistyössä Diakonissalaitoksen, Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n, Rinnekodin tai Caritas Palvelut Oy:n kanssa, aloita tästä. Tässä on linkki, josta löydät kaiken olennaisen lupaprosessista.