Opinnäytetyö

Diakonissalaitos tarjoaa opiskelijalle mahdollisuuden tehdä opinnäytetyö opintojen loppuvaiheessa. Tutkimusluvan myöntää johtaja, jonka vastuualueelle tutkimus kohdistuu. Hän myös arvioi tutkimustarpeen toimialallaan. Tutkimusta ei voi aloittaa ennen myönteistä päätöstä.

Eettisen toimikunnan lausunto

Kun tutkimusaineistoa haetaan Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön tai tytäryhtiö Hoivan palveluita käyttävältä henkilöiltä ja/tai työyhteisöltä, haetaan ensiksi eettisen toimikunnan lausunto. Lausuntoa haetaan riippumatta siitä, mitä tiedonhankintatapaa käytetään.

Aloita tästä

Jos haluat tehdä opinnäytetyön yhteistyössä Diakonisslaitoksen tai Diakonissalaitoksen Hoivan kanssa, aloita tästä. Täältä löydät kaiken olennaisen lupaprosessista.