Tulevaisuusvalta

Se pitää olla jokaisella.

Kohti ihmisarvoista tulevaisuusvaltaa -hanke

Tavoitteemme on, että mahdollisimman moni on osallinen omaa tai yhteistä tulevaisuutta koskevassa keskustelussa.

Sitra haki keväällä 2023 kumppaneita selvittämään, mitä tulevaisuusvalta on ja miten sitä voi laajentaa.

Diakonissalaitoksen Kohti ihmisarvoista tulevaisuusvaltaa oli yksi kolmesta pilottihankkeesta, jota Sitra rahoitti. Tässä pilottihankkeessa halusimme kehittää uudenlaisia menetelmiä ja materiaaleja, jotta tulevaisuuskeskusteluun osallistuminen olisi esteettömämpää ja saavutettavampaa yhä useammalle. Hanke toteutettiin 1.9.2023-40.4.2024. Lue lisää Sitran tulevaisuusvalta-teemaan liittyvistä hankkeista.

 

Hankkeessamme järjestettiin 20 tulevaisuustyöpajaa, joissa testattiin ja kehitettiin menetelmiä. Työpajoihin osallistui kehitysvammaisten ja autismikirjon henkilöiden toimintakeskuksen asiakkaita, vammaisten asumisyksikön asukkaita, päihdepalveluyksiköiden asiakkaita, Asunto ensin -asumispalveluiden asiakkaita (pitkäaikaisasunnottomien palvelut) sekä hätämajoituksen asiakkaita. Lisäksi materiaalien ja menetelmien kehittämiseen osallistui useita Diakonissalaitoksen tytäryhtiö Rinnekodit Oy:n työntekijöitä. Hankkeen aikana kehitetyistä menetelmistä on tehty opas saavutettavampien ja esteettömämpien tulevaisuustyöpajojen järjestämiseksi. Oppaan lisäksi on julkaistu materiaalia työpajoihin sekä loppuraportti. Kaikki materiaali on vapaasti käytettävissä ja löytyvät tältä verkkosivuilta.

Hankkeen loppuraportti on luettavissa tästä linkistä (pdf)

 

Materiaalit

Olemme koonneet käyttöösi oppaan, josta löydät erilaisia ja eri vaativuustasoisia menetelmiä tulevaisuustyöpajan järjestämiseen. Oppaaseen on myös kuvattu valmiita ja testattuja työpajarunkoja. Voit myös vapaasti valita mieleiset menetelmät juuri sinun pajaasi!

Oppaassa tulevaisuustyöpajoissa käytettävät menetelmät ovat lyhyitä kuvauksia. Löydät verkkosivuilta kohdasta Menetelmäaineisto tarkemmat kuvaukset ja sanoitukset menetelmiin.

Lisäksi Menetelmäaineistossa on liitteitä, joihin oppaassa viitataan. Tällaisia ovat esimerkiksi erilaiset työpohjat.

Ohessa käyttöösi työpajoissa kehitetty ja testattu materiaali. 

Opas

Tähän oppaaseen on kuvattu työpajan järjestämiseen liittyviä menetelmiä, työpajarunkoja ja vastuullisuuteen liittyviä asioita. Oppaassa annetaan vinkkejä työpajan järjestämiseen  – yksiköille, yhteisöille ja myös organisaatioille.

Jokaisesta tulevaisuusosallinen – näin järjestät saavutettavampia ja esteettömämpiä tulevaisuustyöpajoja (pdf)


Menetelmäaineisto

Löydät täältä virittelytehtävät, menetelmäkuvaukset ja materiaalia, joIta voit käyttää tulevaisuustyöpajassasi. Menetelmäaineistosta löydät oppaaseen kuvatut menetelmät ja voit tulostaa ne itsellesi. Aineistoissa on materiaalia ja menetelmiä eri tarkoituksiin ja eri vaativuusluokissa.

Virittely

Muuttuva maailma -juliste (pdf) Käytettävä aineisto julkaistaan myöhemmin

Tulostettavat työpohjat

Tulevaisuuskuva (pdf, täytä itse)

Kehykset

Tulevaisuusvalta -hanke oli yksi osa Diakonissalaitoksen tulevaisuustyötä.

Linkki Diakonissalaitoksen Tulevaisuustyö-sivulle