Työtaidot-hanke

Koronaviruksen aiheuttama poikkeusaika on asettanut syrjäytymisvaarassa olevat nuoret entistä haavoittuvampaan asemaan. Uhkana on nuorten syrjäytyminen. Työtaidot-hanke vastaa syrjäytymisvaarassa olevien nuorten haasteisiin Rovaniemen alueella.

Miksi hanke on käynnistetty?

  • Alueen työllisyystilanne on heikentynyt merkittävästi maaliskuusta 2020 alkaen. Poikkeusaika on asettanut syrjäytymisvaarassa olevat nuoret entistä haavoittuvampaan asemaan.
  • Haasteina on lisäksi työvoiman saatavuus- ja kohtaantohaaste.
  • Työnantajilta puuttuu valmiuksia vastata vaikeasti työllistyvien nuorten tarpeisiin.Hanke kytkeytyy Rovaniemen alueella työllisyyden kuntakokeiluun ja vahvistaa osaltaan alueella rakentuvaa työllisyyden ekosysteemiä.

Hankkeen tavoitteita

Edistää koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien nuorten, erityisesti miesten, työllisyyttä. Työttömiä alle 30-vuotiaita miehiä on naisia enemmän Rovaniemellä.

Antaa yrityksille valmennusta ja lisätä osaamista, jotta valmiudet tukea nuorten kestävää työllistymistä paranevat.

Toimintatapoja

  • kehittää valmennusmalli, jonka tavoitteena on nuorten työelämävalmiuksien koheneminen, siirtyminen työhön, koulutukseen tai työllistymistä edistävään palveluun ja sinne kiinnittyminen.
  • kehittää ja tarjota yksilö- ja ryhmävalmennusta työllistymisen ja työelämään kiinnittymisen ja työssäjaksamisen tueksi.
  • huomioida nuoren todelliset tuen tarpeet. Tavoitteena on vähentää työelämään pääsyyn ja siellä toimimiseen liittyviä esteitä.

Hankkeen tuloksena valmistui käsikirja

Vamos Rovaniemen toteuttamassa Työtaidot -hankkeessa on valmistunut sukupuolisensisitiivisen valmennuksen käsikirja, jossa näkökulmana on mieserityisyys. Mitä sukupuolisensitiivisyys on? Onko sukupuolella väliä? Käy tutustumassa käsikirjaan ja reflektoi ajatuksiasi työyhteisösi kanssa.

Reflektiivinen työkalu yhteiskuntaan liittyvien käsitysten tunnistamiseen (pdf)

Linkki käsikirjaan (linkki vie sivuston ulkopuolelle)

Lue artikkeli: Sukupuolisensitiivisellä valmennuksella kannustetaan tekemään omannäköisiä ratkaisuja

Lue artikkeli: Uusi sukupuolisen sensitiivisen valmennuksen käsikirja auttaa ammattilaisia kohti parempia kohtaamisia nuorten kanssa

Työtaidot – hanke on kaksivuotinen (11/2020-12/22). Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö sr:n Vamoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin TE-palveluiden sekä eri työnantajien kanssa ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Yhteistyössä

Diakonissalaitoksen Vamos
Rovaniemen kaupunki, Elinvoimapalvelut-Työllisyys
Lapin TE-palvelut
Ohjaamo, Rovaniemi

Lisätietoja

Minna Kestilä-Suopajärvi
palveluyksikön johtaja, projektipäällikkö, Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi 050 502 2321
minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Syrjäytyminen on usein pitkä prosessi, jossa riskit ja niiden kasautuminen johtavat ongelmallisiin olosuhteisiin elämän eri osa-alueilla. Erityisesti syrjäytyneillä miehillä ilmenee psykiatristen palveluiden alikäyttöä ja he hakeutuvat naisia heikommin tarvitsemiinsa palveluihin.