Vaikuttavuusperusteinen rahoitusmalli ja vaikuttavat nuorten palvelut esillä Nuori-päivillä

23.4.2024

Diakonissalaitoksen Vamos, Coimpact ja Nuorten ohjelma ovat mukana Nuori-päivillä 24.-25.4. Näyttelypisteellä voi tutustua vaikuttaviin Vamos –nuortenpalveluihin. Työpajassa syvennytään nuorisoalan vaikuttavuuden mittaamiseen ja vaikuttavuusperusteiseen SIB-rahoittamismalliin.

Nuori2024 -tapahtuman mainoskuva jossa lukee "Me olemme mukana NUORI2024-tapahtumassa! Tampere-talolla 24.-25.4.". Vaalean lila tausta, jossa näkyy kaksi naista puhumassa toisilleen.

Vuosittaiset, Allianssin järjestämät valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään tänä vuonna Tampereella.

Yksilöllistä, rinnalla kulkevaa ja vaikuttavaa toimintaa

Vamos -nuortenpalveluilla on NUORI2024 -tapahtumassa näyttelypiste. Pisteellä nuorisoalan toimijat pääsevät tutustumaan Vamos -nuortenpalveluihin. Vamos on toiminut jo 15 vuotta ja nuoria on kohdattu lähes 16 000. Toimintaa on 11 paikkakunnalla ja työntekijöitä noin 100.

Vamos tarjoaa apua oman polun löytämiseen 16-29-vuotiaille työn ja koulutuksen ulkopuolella oleville nuorille. Jokainen Vamoksessa aloittava nuori saa oman työntekijän, jolla on aikaa tutustua häneen. Työn keskiössä on kiireetön kohtaaminen. Juuri tämä rinnalla kulkeva tuki on se, joka tekee Vamos-toiminnasta vaikuttavaa.

Vamos -nuortenpalvelut on todistetusti vaikuttavaa toimintaa. Vuonna 2023 Vamoksen toiminnassa oli mukana 2672 nuorta, joista 1891 intensiivisessä valmennuksessa. 51 % mukana olleista nuorista siirtyi työ- ja koulutuspoluille. 74 % nuorista kertoi, että kokemus itsestä oli parantunut Vamos-valmennuksen aikana. Itlan vaikuttavuustutkimuksen laskentamallien perusteella Vamoksen toiminta tuottaa 2023 päättäneiden osalta lähes 21,4 miljoonaa euroa yhteiskunnallista hyötyä 10 vuoden aikana. Kun toiminnan kulut huomioidaan, kustannusvaikutusten ennustetaan olevan noin 14,3 miljoonaa euroa.

Myös Vamos-nuoria on mukana Nuori-päivillä. Nuoret kertovat omista kokemuksistaan sekä ovat tekemässä tapahtumasta somesisältöä. Tapahtuman tunnelmia nuorten näkökulmasta voi seurata @vamosnuoret ja @aaninuorille Instagram-tileiltä.

Työpajan aiheena vaikuttavuusperusteinen SIB-rahoitusmalli

Nuorisoalan, kuten koko julkisen palvelujärjestelmän rahoitus, on murroksessa. Työpajassa syventymisen aiheena on nuorisotyön vaikutusten ja vaikuttavuuden mittaaminen sekä vaikuttavuusperusteinen SIB-rahoitusmalli.

SIB-rahoitusmalli on uudenlainen tapa tuottaa ennaltaehkäiseviä palveluita. Samalla kun toiminta vahvistaa hyvinvointia, se vähentää yhteiskunnan kustannuksia ja kasvattaa verotuloja.

Käytännössä SIB-rahoitusmallissa julkinen sektori määrittelee haluamansa lopputuloksen, ei sen tuottamisen tapaa. Julkinen sektori maksaa vain, jos lopputulokseen päästään todistetusti. Taloudellisen riskin kantavat rahastot ja sijoittajat.

Työpaja järjestetään torstaina 25.4. klo 13–14 Nuori-päivillä.

NUORI2024 – valtakunnalliset nuorisotyön päivät järjestetään Tampere-talolla 24.-25.4.2024. NUORI-päivät ovat Suomen nuorisoalan kattojärjestö Allianssi ry:n järjestämä vuosittainen tapahtuma. Tänä vuonna Tampereelle kokoontuu yhteen yli 2500 nuorisoalan toimijaa. Diakonissalaitos on yksi Allianssin jäsenjärjestöistä.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: