Art@HDL oli Juha Sipilän hallituksen kärkihankkeita

Art@HDL-hankkeessa taidelaitokset ja yksittäiset taiteilijat jalkautuivat Diakonissalaitoksen D-asemille sekä tytäryhtiö Hoiva Oy:n vanhusten hoivayksiköihin ja asumis- ja päihdepalveluiden yksiköihin. Mari Kätkä ohjasi Alppikadun hoivakodeissa yhteislaulua kerran viikossa. Tavoitteena on mielen ja kehon virkistys sekä sosiaalisen hyvinvoinnin lisääntyminen. Art@HDL oli yksi Juha Sipilän hallituksen (2015-2019) kärkihankkeista

Mari Kätkä soittaa haitaria.

.

Kärkihankkeella pyrittiin vaikuttamaan taiteen ja kulttuuripalvelujen vakiintumiseen osaksi sosiaali- ja terveydenhuoltoa. Taiteilijat, yksiköiden työntekijät, vapaaehtoiset ja palvelunkäyttäjät tekijöinä ja kokijoina mahdollistivat toiminnan onnistumisen. Hanke päättyi kesäkuussa 2018.

Hoivan lauluryhmä, ohjaajana Mari Kätkä

Musiikin monitoiminainen, esiintyvä taiteilija ja kouluttaja Mari Kätkä ohjasi Alppikadun senioriyksikössä kerran viikossa yhteislaulua. Siihen osallistuvat asiakkaat, työntekijät ja omaiset. Yhteislauluhetkessä vaivuttiin muistoihin, nautittiin laulusta ja musiikista. Hetkessä oltiin ja tehtiin yhdessä. Toiminnassa huomioitiin osallistavuus, vuorovaikutuksellisuus sekä osallistujien toiveet, kiinnostuksenkohteet ja kunto. Tavoitteena oli tarjota hetki, jossa yhdessä tekemisen ja jakamisen avulla voitiin tuottaa onnen ja arjesta irtautumisen hetkiä, mielen ja kehon virkistystä sekä lisää sosiaalista hyvinvointia.

Mari Kätkä on tehnyt lastenkulttuuri-, teatteri- ja televisiotöitä, johtanut teatteriorkestereja ja toimii opettajana muun muassa Taideyliopiston Teatterikorkeakoulussa.

Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö

Suomen Kansallisteatterin Kiertuenäyttämö toteutti terveydenhuollon ja sosiaalityön yksiköihin suuntautuvia taideprojekteja ja esitysvierailuja. Se tuo teatteriesityksiä yksiköihin ja tuottaa taidetoimintaa yhdessä palvelunkäyttäjien ja henkilökunnan kanssa.

Yhteistyö Helsingin Diakonissalaitoksen ja Kiertuenäyttämön välillä on ollut monipuolista ja jatkuvaa. Kokemukset erilaisista esitysvierailuista, työpajoista ja projektien kenttätöistä ovat olleet myönteisiä Diakonissalaitoksen asukkaiden, työntekijöiden ja Kansallisteatterin taitelijoiden kannalta.

Omakuva

Valokuvaaja Leena Louhivaara ohjasi omakuvakurssia D-asemien ja Hoiva Oy:n Päihdehoitoyksiköiden asiakkaille tammi-helmikuussa 2018. Louhivaaran ensimmäinen omakuvakurssi Diakonissalaitoksella järjestettiin Diakonissalaitoksen Hoivan Kotikallion palvelukeskuksessa vuonna 2017.

Omakuva – valokuva hankkeen tavoitteena oli auttaa yhteisön jäseniä saamaan kosketus omaan luovuuteensa valokuvan avulla. Valokuvatyöpaja myös innostaa osallistujat yhteiseen tekemiseen yhteisöissään. Samalla se tuotti pysyvämmän jäljen omaan yhteisöön kuvien ja tarinoiden kautta.

Taiteellisena tuloksena syntyi valokuvanäyttely, jonka kautta ihmisten arvo tuli näkyväksi heille itselleen ja koko yhteisölle – kaikella eletyllä ja koetulla on arvonsa.

Leena Louhivaaralla on pitkä kokemus lehtikuvaamisesta, muotokuvaamisesta ja valokuva-työskentelystä eri ihmisryhmien kanssa.

Sarana-bändi, ohjaajana Marika Hyvärinen

Musiikin maisteri ja musiikkikasvattaja Marika Hyvärinen ohjasi Munkkisaaren päihdepalveluyksikössä vuonna 2013 käynnistynyttä Sarana- bändiä. Hän toimii Sarana-bändissä myös laulaja – kosketinsoittajana. Sarana- bändi harjoitteli viikoittain ja esiintyi monissa eri tapahtumissa. Yhtyeen kaikki kappaleet ovat jäsenien itse säveltämiä ja sanoittamia. Saranaa ohjasi aluksi Jukka Orma, ja poppoo julkaisi ensimmäisen levynsä, Piikki lihassa, vuonna 2014.

Kehonhuolto, ohjaajana Maria Saivosalmi

Tanssitaiteilija-koreografi Maria Saivosalmen kehonhuoltotunnit toteutettiin D-asemilla ja Mäkelänkadun päihdepalveluyksikössä. Tunnit sisälsivät somaattisia liikeharjoituksia, venyttelyä, pilatesta, joogaa, tasapaino – ja lihaskuntoharjoitteita. Kehonhuoltoon osallistuneet asiakkaat ovat kokeneet toiminnan erittäin hyödylliseksi. Liikkuminen ja oman kehon kuunteleminen on tuottanut aikamoisia ahaa-elämyksiä ja hyvänolon tunnetta osallistujille.

Syksyllä 2017 Maria Saivosalmi koulutti myös Suomen Diakoniaopiston opiskelijoita ohjaamaan kehonhuoltoa, jotka sitten vuorostaan ohjaavat kehonhuoltoa yksiköissä asukkaille ja asiakkaille.

Maria Saivosalmi on tanssitaiteilija-koreografi joka on työskennellyt mm. Helsingin Kaupunginteatterin tanssiryhmässä sekä Zodiakissa. Hän on myös ohjannut Helsingin Diakonissalaitoksen naisasiakkaista koostunutta Dolce – tanssiryhmää.

Todellisuuden tutkimuskeskus Lastenkaaressa

Todellisuuden tutkimuskeskus on vuonna 2001 perustettu esitystaiteilijoiden kollektiivi. Se on kehittänyt esitystaidetta yhteiskunnallisen palvelun ja tutkimuksen muotona yhteistyössä useiden helsinkiläisten koulujen, varhaiskasvatuksen, vanhustyön, Helsingin Diakonissalaitoksen asumis- ja päihdepalvelujen kanssa. Se vei taiteen tekemisen tapaa ja esteettistä ajattelua osaksi yhteiskunnan eri alueita kuten sosiaali- ja opetusalan palveluita, yhteisöjen ja organisaatioiden toimintaa, koulutusta sekä tutkimusta. TTK:n tavoitteena oli kiinnittää taiteen ajattelutapoja osaksi vallitsevia kulttuurisia käytäntöjä, lisätä ruohonjuuritason asiakastyön luovuutta ja monipuolistaa sitä kenttää, jolla yhteiskunnallisia prosesseja ohjataan. Todellisuuden tutkimuskeskuksen taidetoiminta toteutettiin Art@HDL-projektissa Lastenkaaressa, ohjaajina toimivat Talvikki Eerola sekä Maria Santavuori.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: