Asiakas on asiantuntija omassa asiassaan – kuuleminen vie asioita eteenpäin

Ammattilaisten tulisi kuunnella avoimesti asiakkaiden ehdotuksia. Itsensä tulisi pystyä pitämään avoimena uusille ajatuksille ja ideoille, jotta asiat voisivat kehittyä parempaan suuntaan, sanovat Diakista keväällä 2018 valmistuneet sosionomit (AMK) Marja Ahti ja Hanna-Maria Leinonen.

Kolme nuorta makaa nurmikolla, yksi katsoo matkapuhelimen ruutua.

 

Ansiokkaasta opinnäytetyöstään Diakonissalaitoksen D-stipendillä palkittujen Marjan ja Hanna-Marian mukaan tutkimuksen tekeminen auttoi heitä ymmärtämään kuinka tärkeää on kehittää asiakaslähtöistä työtä sosiaalialalla.

– Olettaminen asiakastyössä on vaarallista, tällöin oikeaa tietoa voi jäädä saamatta. Asiakas on asiantuntija omassa asiassaan. Dialoginen työote ja asiakkaan todellinen kuuleminen vie asiakkaan asiaa eteenpäin.

Marja ja Hanna-Maria tekivät opinnäytetyönsä HDL:n Vamos ja työllisyys -palvelualueen Osallisuuden polku maahanmuuttajanuorille -hankkeessa Helsingissä. Keskeinen toimintaympäristö oli Vamoksen vapaa-ajan tapaamispaikka Iltaolkkari.

Opinnäytetyön taustalla oli Vamoksen työntekijöiden havainto ja huoli monen maahanmuuttajanuoren kokemasta yksinäisyydestä.

– Luomalla nuorille vapaa-ajan tapaamispaikkoja, kuten Iltaolkkari, mahdollistetaan nuorille sosiaalisia kontakteja, joista saattaa ajan myötä kehittyä hyvinvointia lisääviä vastavuoroisia ystävyyssuhteita nuorten välille, Marja toteaa.

Nuoret mukaan suunnitteluun ja kehittämiseen

– Nuorten osallisuus heitä koskevan toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä lisää palvelujen asiakaslähtöisyyttä sekä vahvistaa nuorten kokemusta omasta toimijuudestaan, täydentää Hanna-Maria.

Opinnäyte oli kehittämistutkimus, ja se toteutettiin nuoria osallistavana työpajana.

– Työpajatyöskentelyllä ja havainnoinnilla keräsimme nuorilta tietoa ja toiveita Iltaolkkarin toiminnan suunnittelua varten. Nuoret osallistuivat työpajoihin vapaa-ajan toimintansa asiakaskehittäjinä, Marja kuvaa kehittämistutkimuksen toteuttamistapaa.

– Samalla nuoret pääsivät parantamaan omaa sosiaalista osallisuuttaan. Hankkeen työntekijät puolestaan saivat tietoa nuorten toiveista Iltaolkkarin toimintaa varten, lisää Hanna-Maria.

 

Tutustu opinnäytetyöhön: Ahti Marja, Leinonen Hanna-Maria: Kun ahkerasti yrittää on se mahdollista – Nuoret Vamoksen iltaolkkarin asiakaskehittäjinä. Diak 2018. Linkki opinnäytetyöhön, joka löytyy Theseuksesta.

 

Osallisuuden polku – hanke päättyi 2019 lopussa. Hanke kehitti uuden työmuodon ja käsikirjan. Tässä linkki käsikirjaan.

 

Helsingin Diakonissalaitoksen säätiö jakaa vuosittain D-stipendejä Diakonia-ammattikorkeakoulun (Diak) opiskelijoille. Stipendin myöntämisen perusteena on muun muassa opinnäytetyö, joka esittelee uudenlaisia ihmisiä osallistavia ja voimaannuttavia toimintamalleja.

 

Artikkeli on julkaistu elokuussa 2018.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: