Diakonissalaitoksen pitkäjänteinen taide- ja kulttuuritoiminta sai OKM:n kiitokset

Kulttuuri on ollut osa Helsingin Diakonissalaitoksen toimintaa jo lähes 20 vuotta. Vuosina 2017-2018 Diakonissalaitoksen Art@HDL  oli yksi hallituksen kärkihankkeista. Opetus- ja kulttuuriministeriö  kiittikin joulukuussa järjestetyssä tilaisuudessa pitkäjänteisestä työtä.

Taide- ja kultturitoiminta

Sarana-bändi esiintyi Dubrovnikissa syyskuussa 2017. Sarana on muodostettu Kansalaistoiminta-areenalla. Areenan 10-vuotisjuhlia vietettiin 2.2.2017. Toiminta oli vuosina 2007-2010 nimellä KaiKu-areena, ja vuodesta 2011 alkaen Kansalaistoiminta-areena (KTA). * Kuva Anssi Pirttineva.

Ministerit Annika Saarikko Sosiaali- ja terveysministeriöstä ja Sampo Terho Opetus- ja kulttuuriministeriöstä julkaisivat suositukset koskien taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa uuden Lastensairaalan Hattivatti-salissa 17.12.2018. Suositukset ovat osa hallituksen Taiteen ja kulttuurin saavutettavuuden parantamisen kärkihanketta.

Uudet suositukset velvoittavat maakuntia ja kuntia parantamaan taiteen ja kulttuurin saatavuutta ja saavutettavuutta sosiaali- ja terveydenhuollossa. Suositukset sisältävät käytännön toimia, joilla lisätään ihmisten hyvinvointia ja osallisuutta sekä vahvistetaan kulttuuriin osallistumista. Toimenpiteet on tarkoitettu kaikille. Suositukset on tarkoitettu maakuntien ja kuntien poliittiselle ja operatiiviselle johdolle sekä asiaa valmisteleville virkamiehille.

Maakuntien ja kuntien on ensin laadittava taiteen ja kulttuurin satavuutta ja saavutettavuutta koskevat tavoitteen. Tavoitteet pitää sisällyttää osaksi suunnittelua, toimintaa ja seurantaa. Lisäksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on suunnitelmallisesti varattava määräraha taide – ja kulttuuritoimintaan. Yhteistyötä tehdään kunnan vapaan sivistystyön, kulttuuritoimen, taide- ja kulttuurilaitosten sekä järjestö- ja kansalaisyhteiskunnan ja yksityisen sektorin toimijoiden kanssa.

”Tieto kulttuurin ja taiteen merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille ja terveydelle on kasvanut ja kasvaa koko ajan. Ja se on vain kasvanut tämän kärkihankkeen myötä. Taide ja kulttuuri eivät ainoastaan auta parantumisessa – ne myös lisäävät terveyttä ja hyvinvointia ja ennaltaehkäisevät sairauksia ja sosiaalisia ongelmia” painottaa perhe- ja peruspalveluministeri Annika Saarikko.

Helsingin Diakonissalaitos on ollut mukana hallituksen kärkihankkeessa vuosina 2017 – 2018 Art@HDL – hankkeellaan. Tilaisuudessa opetus- ja kulttuuriministeriön ylijohtaja Riitta Kaivosoja kiitti Diakonissalaitosta pitkäjänteisestä työstä taide – ja kulttuuritoiminnan kehittämisessä sosiaali- ja terveydenhuollossa.

Diakonissalaitos on taide- ja kulttuuritoiminnan edelläkävijä

Diakonissalaitos aloitti taide- ja kulttuuritoiminnan taiteilijoiden kanssa ensimmäisten sosiaali – ja terveydenhuollon toimijoiden joukossa vuonna 2000. Invalidisäätiö Orton oli tuolloin toinen toimija, se keskittyi kuvataiteeseen. Diakonissalaitoksen Munkkisaaressa sijaitseva Taide- ja yhdyskuntaravintola Herne & Nauriin kulttuuritarjonta oli monipuolista ja tarkoituksena oli kutsua eri ihmisryhmiä nauttimaan kulttuurista yhdessä. Samana vuonna aloittivat myös ensimmäinen taiteellinen koordinaattori sekä kulttuurituottaja ja taide- ja kulttuuritoiminnan johtoryhmä. Omarahoitteisen kokeilun jälkeen toimintaa kehitettiin ja sille saatiin RAY – rahoitus. Kansalaistoiminta-areena aloittikin toimintansa vuonna 2008.

Talon taide – ja kulttuuritoiminta on vuosien myötä kehittynyt yhteistyössä eri taidelaitosten ja yksittäisten taiteilijoiden kanssa. Merkittävimpinä yhteistyökumppaneina ovat olleet Suomen Kansallisteatteri, Ylioppilasteatteri, Todellisuuden tutkimuskeskus, Teatterikorkeakoulu ja Pop – jazz konservatorio. Näiden lisäksi muiden taidelaitosten kanssa  on tehty lukuisia yksittäisiä tapahtumia ja produktioita.

Monissa Diakonissalaitoksen ja Hoiva Oy:n yksiköissä taide – ja kulttuuritoiminta on osa toimintakulttuuria, sillä sen koetaan monipuolistavan palveluissa olevien ihmisten elämää. Toiminta myös vahvistaa yhteisöllisyyttä yhteisen kokemisen ja tekemisen kautta. Taiteilijat, taiteen opiskelijat ja kulttuuritoimintaa tuottavat vapaaehtoiset ja opiskelijat avaavat ikkunoita ulos arjesta ja luovat toivoa tulevaan.

Taiteilijat tuovat moni-ammatillisuutta sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten tiimeihin. Tämä muuttaa yksiköiden ammattihenkilöstön työn kuvaa, roolia ja ammatti-identiteettiä. Yhteinen tekeminen vahvistaa yhteisöä ja avaa mahdollisuuden keskustelulle. Se tuottaa uusia käytännön kysymyksiä ja organisointitarpeita, joita on pohdittava koko yhteisön voimin. Myös yhteisön jäsenten oikeudet ja velvollisuudet joutuvat uuteen tarkasteluun. Kulttuuritoiminnalla on mahdollisuus rikkoa rajoja ja valtarakenteita.

Vuosien ja monien kiinnostavien hankkeiden myötä palveluissamme olevien ihmisten rooli on painottunut myös taiteen ja kulttuurin tekijöinä. Art@HDL on ollut hieno esimerkki siitä, että bändeineen, valokuvanäyttelyineen ja kuoroineen myös yhteinen taiteen tekeminen henkilökunnan ja opiskelijoiden kanssa on vahvistunut tämän hankkeen myötä.

Kun taide- ja kulttuuritoiminta vuonna 2000 alkoi Diakonissalaitoksella, olimme vähän kummajaisia sekä talon sisällä että ulkopuolella. Nyt kun ministeriöt lausuvat painavat valtakunnalliset suosituksensa asian puolesta voimme iloisesti todeta, että olemme rohkean diakonian edelläkävijä tällä polulla.

Kulttuurin ja taiteen saatavuus- ja saavutettavuusuositus on luettavissa tästä

 

Kirjoittaja Kirsti Rinta-Panttilalla on pitkäaikainen kokemus Diakonissalaitoksen kulttuuritoiminnasta.

 

Artikkeli on julkaistu tammikuussa 2019.
* Kansalaisareenan toiminta päättyi vuonna 2020. D-asema Kallio perustettiin Kallion alueen matalan kynnyksen toimintapaikaksi.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: