Diakonissalaitoksen vuosi oli vaikuttamista ja valtakunnallista laajenemista

4.4.2019

 

" ".

 

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2018

Helsingin Diakonissalaitoksen toimintavuotta 2018 leimasi aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttamistyö ja toiminnan laajeneminen uusille paikkakunnille Suomessa. Tutustu toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen sekä katso vuosikatsausvideo.

Säätiö toteuttaa perustehtäväänsä yleishyödyllisenä diakoniatyönä sekä sosiaali- ja terveydenhuollon liiketoimintana.

“Olemme yhteiskunnallinen yritys. Se tarkoittaa, että toiminnasta ja omaisuudesta syntyvällä tuotolla autamme niitä ihmisiä, jotka ovat vaarassa jäädä syrjään”, toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Vuonna 2018 säätiökonsernin varsinaisen toiminnan tuotot olivat 76,8 M€, kun edellisenä vuonna ne olivat 99,3 M€. Ero viime vuoteen johtuu Diacor Oy:n myynnistä Terveystalo Oyj:lle vuonna 2017. Varsinaisen toiminnan tulos oli 5,2 M€ alijäämäinen (3,5 M€ alijäämäinen 2017). Konsernin tilikauden tulos oli -0,4M€ (86,7 M€ vuonna 2017).

Toimintavuoden lopussa säätiön sijoitusomaisuuden markkina-arvon arvioitiin olevan 268 M€. Omaisuudesta kiinteistöjä oli 48 %, osakesijoitusten osuus oli 46 % ja korkosijoituksia oli 6 %. Tämä varallisuus tuotti vuokrina ja muina sijoitustuottoina 4,8 M€. Säätiökonsernin omavaraisuus oli 88 % (89 %).

“Toimintamme laajuus ei olisi mahdollista ilman merkittävää sijoitusomaisuutta ja siitä saatavia tuottoja. Strategiamme ytimessä on edelleen toiminnan uudistaminen ja liiketoiminnan kannattavuuden parantaminen. Tavoitteemme on, että konsernin tilikauden tulos kuluvana vuonna on hieman positiivinen”, Holmström sanoo.

Merkittäviä yhteiskunnallisia panostuksia

Vuonna 2018 säätiö käytti yli 3 M€ yleishyödyllisen diakoniatyöhön. Esimerkiksi nuorten syrjäytymisen ehkäisyyn sijoitettiin yli 1 M€. Kahdeksalla paikkakunnalla toimivalla Vamos-palvelulla tavoitettiin vuoden aikana runsaat 2 300 nuorta. Heistä yli puolet siirtyi koulutus- tai työelämään.

“Kehitämme jatkuvasti uusia ratkaisuja. Tarvitsemme positiivisia muutosvoimia, joilla voimme lisätä kansalaisten luottamusta, toimijuutta ja osallisuutta”, Holmström kertoo.

Sosiaali- ja terveyspalveluissa haasteita

Sote-toimialaan kuuluivat vuonna 2018 sekä Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n harjoittama liiketoiminta että säätiössä tapahtuva lapsi- ja perhetyö. Pääosin kuntien kilpailuttamien palvelujen piirissä oli noin 2 300 asiakasta. Lastensuojelupalvelujen ohella toimiala tuotti asumispalveluja, ikääntyneiden palveluja ja päihdepalveluja. Sote-toimialan tuotot 2018 olivat 36,7 M€ (37,4 M€) ja tulos heikkeni -1,6 M€:on (-1,0 M€).

“Sote-toimialamme palveluissa kilpailutilanne on kova. Tiukasta hintakilpailusta huolimatta haluamme pitää kiinni hyvästä ja laadukkaasta hoidosta ja panostaa asiakkaiden sekä henkilöstön hyvinvointiin. Sote-toimialan tervehdyttäminen on kuitenkin välttämätöntä ja odotamme toimialueen tuloksen nousevan positiiviseksi kuluvan vuoden aikana”, Holmström sanoo.

Tavoitteena valtakunnallisuus ja kansainvälisyys

Diakonissalaitoksen säätiön ja sen tytäryritys Diakonissalaitoksen Hoiva Oy:n toiminta keskittyy ensisijaisesti pääkaupunkiseudulle. Lisäksi säätiöllä on toimintaa Kuopiossa, Lahdessa, Oulussa, Rovaniemellä, Tampereella ja Turussa, Hoivalla Järvenpäässä, Lahdessa ja Tampereella.

”Kuluvan vuoden tavoitteenamme on laajentaa palveluitamme muualla Suomessa. Menestyminen vaatii asiakaslähtöisyyttä, perinteisten toimintamallien voimakasta uudistumista ja vahvoja kumppanuuksia. Näissä kaikissa me aiomme kasvaa ja vahvistua”, Holmström sanoo.

Helsingin Diakonissalaitos on myös kansainvälinen toimija ja tekee kehitysyhteistyötä Kosovossa, Moldovassa, Namibiassa, Somaliassa, Ukrainassa ja Valko-Venäjällä. Lisäksi Diakonissalaitoksella on hanketoimintaa Bulgariassa ja Romaniassa.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: