Etsivän vanhustyön malli vaikuttavaan verkostotyöhön

21.10.2020

Diakonissalaitos on kehittänyt Etsivän vanhustyön toimintamallin yhdessä Espoon, Helsingin, Tampereen ja Vantaan kaupunkien vanhuspalveluiden ja Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Kehittämistyötä on tehty Seniori-Vamos hankkeessa, joka on saanut Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskuksen (STEA) tukea.

Nuori nainen ja vanhus istuvat kahvipöydässä.

Piirros Inna Pulkkinen.

 

Julkaistu mallinnus tukee etsivän vanhustyön toimintamallin käyttöönottoa tai soveltamista julkisilla ja yksityisillä toimialoilla sekä järjestöissä. ​

Etsivä vanhustyö etsii ratkaisuja

Etsivä vanhustyö ei rajoitu apua tarvitsevien ikääntyneiden etsimiseen ja löytämiseen. Etsivä vanhustyö on ratkaisujen etsimistä vaikeaan tilanteeseen. Ratkaisuja etsitään yhdessä ikääntyneen ja eri toimijoiden muodostaman kumppanuusverkoston kanssa. ​

Diakonissalaitos ja kunnat ovat pitäneet tärkeänä ja merkityksellisenä löytää haavoittuvassa asemassa tai vaikeassa tilanteessa olevat, palvelukatveisiin jääneet ja yksinäiset kotona asuvat ikäihmiset. ​

”Vaikeassa elämäntilanteessa ikääntyneen ihmisen tarpeet voivat olla epäselvärajaisia ja niiden selvittäminen sekä sanoittaminen vie useimmiten aikaa”, sanoo hankepäällikkö Satu Aalto Diakonissalaitokselta.

”Etsivän vanhustyön mallilla pystytään auttamaan niitä ikääntyneitä, jotka tarvitsevat rinnallakulkijaa löytääkseen keinoja toteuttaa oman näköistä ja mielekästä elämää. Vaikeassa tilanteessa ikääntynyt tarvitsee vahvempaa tukea sopivien ja turvallista arkea vahvistavien palvelujen löytämisessä.”

Ikääntyneen tarpeita ei tunnisteta

​Satu Aallon mukaan etsivän vanhustyön tarve ja tämä toimintamalli kytkeytyvät tiiviisti vanhuspalvelujärjestelmään. Toimintamallia on kokeiltu osana vanhuspalveluita. Etsivää työtä on tehty kotihoidossa, asiakasohjausyksikössä ja palvelukeskuksissa.

”​Kaikkia ikääntyneiden ihmisten moninaisia tarpeita ei palvelujärjestelmässä ​tunnisteta tai niihin ei pystytä olemassa olevilla rajatuilla palveluilla tarttumaan. ​Haavoittuvassa asemassa tai vaikeassa elämäntilanteessa olevan ikääntyneen näkökulmasta palvelujärjestelmän haasteena ovat tiukat sektorirajat, ​järjestelmälähtöisyys ja ongelmakeskeisyys”, Satu Aalto toteaa.

Etsivän vanhustyön toimintamalli vaikuttavaan verkostotyöhön löytyy täältä (pdf)

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: