Heikoimmassa asemassa olevien nuorten tukemiseen tarvitaan uudenlaisia yhteistyömalleja

" ".

Pasi Hiukalla, Minna Kestilä-Suopajärvellä ja Jere Sirénillä on hyviä kokemuksia Vamoksen ja Brilletin yhteistyöstä.

Vamos Rovaniemi ja rovaniemeläinen optikkoliike Brillet tekevät yhteistyötä. Jokaiselle Vamoksessa mukana olevalle nuorelle tarjotaan mahdollisuutta käydä laajassa näöntarkastuksessa maksutta.

 

Joskus syrjäytymisessä saattaa osaltaan kyse olla niinkin yksinkertaisesta asiasta kuin silmälaseista ja näöstä.

”Olen aina ollut kiinnostunut lasten ja nuorten näkemisestä. Kokemuksieni ja kirjallisuuden perusteella voin sanoa, että näkemisen ongelmat aiheuttavat oppimisen ja keskittymiskyvyn ongelmia. Kuulin Vamoksen toiminnasta ja kiinnostuin saman tien asiasta”, toteaa optometristi Pasi Hiukka Brilletistä.

”Aina, kun lapsella ja nuorella on oppimisen vaikeuksia tai hän ei jaksa keskittyä opiskelemiseen, hänen näkönsä pitää tutkia perusteellisesti ja mielellään vielä lasten näkemiseen perehtyneen optometristin toimesta. Varsinkin, jos lapsella epäillään olevan ADHD, perusteellinen näöntutkimus on tehtävä ennen mahdollisen lääkityksen aloittamista, Hiukka jatkaa.

”Ensin pitää varmistaa, että näköjärjestelmä toimii kunnolla eikä keskittymiskyvyn aleneminen johdu silmien ylirasittumisesta. Aito huolehtiminen lapsen ja nuoren näköasioista antaa hänelle mahdollisuuden pärjätä opin tiellä.”

Onnistumisen kokemuksilla suuri merkitys

”En osannut ajatella, että näkö vaikuttaisi niin moneen asiaan; rivien hyppimiseen, päänsärkyyn ja silmien väsymiseen. Näöntarkastuksessa selitettiin tosi tarkkaan, mistä eri vaivat johtuivat”, kertoo Vamoksen nuori Sara (nimi muutettu).

”Palvelu oli hyvää ja rentoa, jolloin itsekin rentouduin, eikä tarvinnut jännittää. Se oli hyvä, että sain itse etsiä minulle sopivat lasit silmälasiliikkeestä. Silmien väsyminen ja päänsärky loppuivat ja huomasin, että lukemiseen keskittyminen onnistui. Tiesin samalla, että opiskelu tulee onnistumaan ja niin onnistuukin.”

Hyvän kokemuksen Vamoksesta ja näöntarkastuksesta on saanut myös Jere Sirén.

”Vamoksessa ei ole kiireen tuntua ja siellä kuunnellaan aidosti, ei tuomita tai syyllistetä. Yksin ei olisi tullut lähdettyä lääkäriin tai tutustumaan eri palveluihin, eikä näöntarkastukseenkaan. Näöntarkastus jännitti aluksi paljon, mutta jännitys haihtui nopeasti rennon, varman ja osaavan palvelun ansiota”, sanoo Jere Sirén, jonka silmien väsyminen ja kummalliset päänsäryt osoittautuivat piilokarsastukseksi.

”Sain tähän hyvän harjoitusohjelman. Silmien tilannetta on arvioitu säännöllisesti ja olen saanut tietoa muistakin vaihtoehdoista. Tasavertainen, ei tuomitseva kohtaaminen ja palvelun maksuttomuus ovat tärkeitä asioita.”

”Brilletin palvelu on saanut Vamoksen nuorilta pelkkää kiitosta. Nuorten aito kohtaaminen Brilletissä ja heidän haasteiden ymmärtäminen on mahdollistanut yhteistyön. On ollut hienoa huomata, miten suuri vaikutus silmälaseilla on ollut keskittymiseen ja oppimiseen. Pienillä asioilla ja onnistumisen kokemuksilla on suuri vaikutus nuorten elämässä”, kertoo projektipäällikkö Minna Kestilä-Suopajärvi Diakonissalaitoksen Rovaniemen Vamoksesta.

Vamoksessa tekee yhteistyötä tehdään laajasti alueen nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. Diakonissalaitoksen Rovaniemen Vamoksessa tuetaan koulutuksen ja työelämän ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten toiminta-, työkykyä sekä osallistumismahdollisuuksia. Erityisenä painotuksena on tavoittaa nuoria, jotka ovat jumiutuneet kotiin, eivätkä löydä tarvitsemiaan palveluita.

Tästä linkistä Vamos Rovaniemen sivulle

 

Lisätietoja:

Pasi Hiukka, yrittäjä, optometristi, Brillet
040 717 1988, pasi.hiukka@brillet.fi

Minna Kestilä-Suopajärvi, projektipäällikkö, Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

 

Artikkeli on julkaistu lokakuussa 2021 ja sitä on päivitetty maaliskuussa 2021. Yhteistyö Brilletin kanssa jatkuu edelleen.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: