Made in HDL ja Made in HDL 2.0

Helsingin Diakonissalaitoksella toteutettiin vuosina 2013-2016 kulttuurihankkeet Made in HDL  ja sen jatkohanke Made in HDL 2.0.  Tavoitteena oli mahdollistaa kulttuuri ja sen tekeminen niille ihmisille, joiden elämässä se ei ole itsestäänselvyys.  Kumpaakin hanketta rahoitti Suomen Kulttuurirahasto.

Bändi soittaa.

 

Made in HDL (2013-2014)

Made in HDL toteutettiin matalan kynnyksen kulttuuritoimintana, johon kaikkien oli helppo osallistua. Toimintaa rakennettiin asiakkaiden tarpeiden mukaan hoitoyksiköissä ja muissa toimitiloissa. Kulttuuritoiminta käsitti kaikki taiteen eri osa-alueet: musiikin, kuva- ja teatteritaiteen, tanssin, kirjallisuuden, elokuvan, valokuvauksen, ruokakulttuurin sekä kädentaidot. Myös liikunta, ulkoilu ja retkeily olivat osa kulttuurihanketta. Kohderyhmänä olivat ensisijaisesti Helsingin Diakonissalaitoksen päihde- ja mielenterveystyön asiakkaat, mutta se oli avoin myös henkilökunnalle, alueen asukkaille ja vapaaehtoisille.

Made in HDL linkitettiin jo valmiina oleviin Diakonissalaitoksen kulttuurihankkeisiin.

Made in HDL 2.0. (2015-2016)

Jatko-osa toteutettiin Helsingin Diakonissalaitoksen asumispalveluissa, päihde- ja mielenterveyspalveluissa, kansalaistoiminnassa, lapsi- ja perhepalveluissa sekä Vamos-palveluissa.  Erityisen merkittävä rooli hankkeella oli niiden palvelukäyttäjien arjessa, jotka joutuivat jättämään tutun hoitoympäristönsä ja siirtymään uusiin toimipisteisiin ympäri kaupunkia. Muutoksen aiheutti Diakonissalaitoksen Munkkisaaren toimintayksikön sulkeminen ja toimintojen siirtäminen eri puolille Helsinkiä ja Espoonlahteen.

Loppuraportti Made in HDL (pdf)

Loppuraportti Made in HDL 2.0 (pdf)

 

Artikkeli on julkaistu tammikuussa 2018. 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: