Opintojen sakkaamiseen on syytä puuttua ajoissa

19.5.2022

Diakonissalaitoksen Vamoksella on vahva ohjaus- ja valmennusosaaminen ja tämän osaamisensa Vamos antaa valtakunnalliseen Ohjauksella hyvinvointia -hankkeeseen (Ohjy). Erityisesti Vamos haluaa tavoittaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joilla opinnot eivät ole edistyneet suunnitellusti. Muutaman vuoden korona-aika on koetellut jaksamista ja arjen hallintaa. Varhaisella avulla voidaan estää asioita ohjautumasta huonompaan suuntaan.

Keskeyttämisriskissä olevat opiskelijat eivät tupsahda tyhjästä, toteaa hankkeessa työskentelevä Vamos-valmentaja Nina Hammarberg. Havaintojen perusteella hyvinkin ymmärrettävät asiat näyttäisivät liittyvän opintojen sakkaamiseen. Esimerkiksi yksinäisyys, uupumus, kuormittava elämäntilanne, aikaisempi kiusaamistausta tai jokin muu traumatausta sekä aikaisemmat negatiiviset koulukokemukset tai oppimisvaikeudet näyttäisivät heijastuvan opintojen edistymiseen.

Kun koulutehtävät tai kouluun tuleminen alkaa tuntua opiskelijasta haastavalta, olisi tärkeää, että apua saisi nopeasti ja helposti. Se, että tuntee jäävänsä tilanteessa yksin, syventää entisestään vaikeaa tilannetta. Opintoihin kiinnittyminen on monen asian summa ja opiskelija kiinnittyykin opintoihin sitä paremmin, mitä enemmän hän kokee, että koulussa on monta hänestä välittävää tahoa, kiteyttää Hammarberg.

Intensiivinen rinnalla kulkeminen opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämisen keinona

Vamoksen yhtenä tavoitteena on ollut intensiivisen, matalan kynnyksen valmennuksen toteuttaminen sellaisille korkeakouluopiskelijoille, joilla on riski opintojen keskeyttämiseen tai vaikeuksia arjen hallinnassa ja jaksamisessa. Erityisesti haluamme tavoittaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita, joilla opinnot eivät ole edistyneet suunnitellusti. Ajatus oli, että saisimme jo varhaisessa vaiheessa yhteyden opiskelijoihin ja autettua heitä, ennen kuin asiat luisuisivat huonompaan suuntaan, sanoo Hammarberg.

Vamoksen vahvuuksia ovat ohjaus- ja valmennusosaamisen lisäksi mahdollisuus ketteriin ja jalkautuviin tapaamisiin. Opiskelijoita onkin tavattu koulujen tilojen lisäksi kauppakeskuksissa, kahviloissa, etänä, kävelyillä tai Vamoksen toimitiloissa. Valmennuksen hyviksi puoliksi opiskelijat ovatkin kokeneet epämuodollisuuden ja koulujen toiminnan ulkopuolisuuden. Mutta parhaiten opiskelijoiden tilanteita on edistänyt moniammatillinen työskentely ja koulun antama tuki. Korkeakoulujen kuraattorit, opinto-ohjaajat tai koulupsykologit ovat ohjanneet Vamoksen yksilövalmennukseen opiskelijoita ja olleet tarvittaessa valmennusprosessissa työparina ja tukena.

Kaikilla valmennuksessa olevilla opiskelijoilla yhteistä on, että heille on jäänyt kurssisuorituksia rästiin. Valmennustapaamisten sisällöt on räätälöity kunkin opiskelijan yksilöllisen tilanteen mukaan. Valmennuksilta on saanut apua yksittäisten koulutehtävien jäsentämiseen, rästien ja niihin liittyvän lukusuunnitelman tekemiseen, mutta valmennuksissa on myös keskusteltu omasta jaksamisesta, ammatillisesta identiteetistä ja siinä hapuilussa, ajankäytön hallinnasta ja toimeentuloasioista. Valmennuksessa olleista opiskelijoista 76 prosenttia on kiinnittynyt takaisin opintoihin ja heidän opintonsa ovat edistyneet.

Riskialttiit nivelvaiheet opintojen aikana

Sairaslomalta paluu opintoihin olisi voinut olla raskasta ja ahdistavaa, mutta valmennuksessa olen saanut puhua mieltä askarruttavista asioista ja se on keventänyt oloa, kommentoi eräs opiskelija valmennuksen merkitystä palattuaan sairaslomalta takaisin opintoihin.

Katse olisikin hyvä suunnata myös korkeakouluopintojen nivelvaiheisiin, toteaa Diakonissalaitoksen Rovaniemen Vamoksen palveluyksikön johtaja Minna Kestilä-Suopajärvi. On hyvä tunnistaa niitä nivelvaiheita, joissa riskit pudota opintojen ulkopuolelle ovat kasvaneet erityisesti tukea tarvitsevilla opiskelijoilla. Kiinnittämällä huomiota nivelvaiheiden tukipalveluiden saavutettavuuteen helpotetaan siirtymisiä esimerkiksi työharjoittelujaksoille, sairauslomalta opintoihin tai lopputyön äärelle.

Lue lisää Vamos Rovaniemen toiminnasta

 

Lisätietoja

Nina Hammarberg, valmentaja
Diakonissalaitos, Vamos Helsinki
050 477 47 41, nina.hammarberg@hdl.fi

Minna Kestilä-Suopajärvi, palveluyksikön johtaja
Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

 

Mikä on Ohjy-hanke?

Ohjauksella hyvinvointia (OHJY) -hankkeessa (2021-2023) on 11 osatoteuttajaa. Hanke luo uutta mallia opiskelijahyvinvoinnin edistämiseen korkeakouluissa. Sen tavoitteena on tarjota opiskelijoille ja henkilöstölle toimintaa sekä työkaluja jaksamisen, opiskelukyvyn ja yhteisöllisyyden vahvistamiseksi. Kokeilujen kautta on opittu, että toiminnat täydentävät toisiaan ja opiskelija kiinnittyy opintoihin sitä paremmin, mitä enemmän hän kokee, että hänen ympärillään on monta hänestä välittävää tahoa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: