Pohjoismaisen pakolaistraumakonferenssin teemana maahanmuuttajanuorten mielenterveys

7.12.2021

Helsingissä 9.-10.12.2021 järjestetty pakolaistraumakonferenssi kokosi pohjoismaiset mielenterveysalan ammattilaiset yhteen keskustelemaan pakolaisten mielenterveyteen ja traumojen hoitoon liittyvästä tutkimus- ja kehittämistyöstä. Vuoden 2021 erityisenä teemana oli lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys. Aihe on erittäin ajankohtainen kaikissa Pohjoismaissa.

Suksen urat lumisella jäällä, ja taustalla Helsingin siluetti. Alareunassa logot: AMIF, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, HUS, Diakonissalaitos ja Mieli ry.

The Nordic Conference for Professionals working with Traumatised Refugees järjestettiin 22. kerran, ja sen tavoitteena oli esitellä alan uusimpia tuulia sekä tiivistää yhteistyötä pohjoismaisten traumatoimijoiden kesken. Helsinkiin kokoontui noin 250 pakolaisten mielenterveyteen ja traumoihin erikoistunutta ammattilaista.

Teemana lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys

Konferenssin teemana oli tänä vuonna lasten, nuorten ja perheiden mielenterveys. Perheiden mukana sekä ilman huoltajaa maahan saapuneiden lasten ja nuorten määrä on kasvanut voimakkaasti tällä vuosikymmenellä. Aihe on siksi ajankohtainen kaikissa Pohjoismaissa. Tapahtumassa nostettiin esiin eri Pohjoismaissa käytössä olevia menetelmiä erityisesti traumaattisia tapahtumia kokeneiden lasten ja nuorten auttamiseksi.

Juuri julkaistussa, ja Suomessa, Ruotsissa, Norjassa, Tanskassa ja Belgiassa toteutetussa tutkimuksessa (Spaas ym., 2021) selvitettiin maahanmuuttajanuorten mielenterveyttä. Tutkimuksessa korostui traumaperäisten oireiden korkea esiintyvyys sekä pakolaisena että muista syistä maahan muuttaneilla nuorilla. Yksi traumaperäisen oireilun aiheuttaja oli perheestä eroon joutuminen. Koettu syrjintä puolestaan ennusti mielenterveysongelmia kaikilla tutkimukseen osallistuneilla nuorilla.

Traumojen hoito on moniammatillista työtä, jota tehdään yhteiskunnan eri tasoilla

Turun yliopiston tutkija, dosentti Kirsi Peltonen oli toteuttamassa tutkimusta, ja hän on myös yksi tulevan pakolaistraumakonferenssin pääpuhujista. Peltosen aiheena on pakolaislasten traumaattisten kokemusten kohtaaminen kouluissa ja terveydenhuollossa.

”Traumojen hoito on moniammatillista työtä, jota tehdään yhteiskunnan eri tasoilla. Kouluilla, harrastuksilla, perusterveydenhuollolla ja erikoissairaanhoidolla on jokaisella oma roolinsa mielenterveyden tukemisessa. Perusosaaminenkin riittää pitkälle, mutta lisäksi ammattilaisten tietoisuutta on tärkeää lisätä esimerkiksi eri kulttuureista sekä traumatisoitumisesta”, Kirsi Peltonen sanoo.

”Ongelmiin tarttumisen lisäksi mielenterveyden tukemisessa on olennaista huomioida maahanmuuttajanuorten elämänkokemuksista nousevat voimavarat”, sanoo Peltonen.

Lasten, nuorten ja perheiden mielenterveyden lisäksi konferenssissa käsitellään muun muassa kidutuksen tunnistamista ja kidutettujen kuntoutusta, turvapaikanhakijoiden mielenterveyttä sekä traumaattista surua. Tavoitteena on jakaa hyviä käytäntöjä sekä vahvistaa pohjoismaista yhteistyöverkostoa.

22nd Conference for Professionals working with Traumatised Refugees järjestettiin 9.-10.12.2021 Paasitornissa, Helsingissä. Järjestäjinä Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, HUS Psykiatria, Mieli ry ja Diakonissalaitos. Tapahtuma toteutettiin EU:n Kotouttamisrahasto AMIF:n tuella. Lisätietoja tapahtumasta ja konferenssiohjelma Twitterissä #NCTR2021.

Yhteystiedot

Tutkija, dosentti Kirsi Peltonen
040 594 0791
kirsi.peltonen@utu.fi

Haastattelupyynnöt ja lisätietoa konferenssista myös: Viestintäpäällikkö Jenni Sarolahti, Diakonissalaitos, 050 372 0828, jenni.sarolahti@hdl.fi

Artikkeli on julkaistu joulukuussa 2021 ja sitä on päivitetty tammikuussa 2023.

Uutiskirjeemme Viesti Diakonissalaitokselta on rohkea ja ajankohtainen. Tilaa tästä.
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: