Sinä olet tärkeä

Ihmisarvo on kokemusta siitä, että olet tärkeä, rakas ja arvokas. Joskus kokemus omasta ihmisarvosta horjuu tai katoaa. Diakonissalaitos taistelee rohkeasti ihmisarvon puolesta – jotta jokainen tuntisi olevansa arvokas.

Neljä miestä halaa toisiaan. Ihmisarvo on myös tunne omasta tärkeydestä toisille..

Joskus työssä on uskallettava myös mennä alueille, jotka voivat herättää ristiriitaisiakin mielipiteitä. Diakonissalaitos pyrkii rakentamaan yhteisöjä, joissa ihmiset voivat paremmin.

 

Ihmisarvo on perusta, jonka päälle elämä rakentuu. Erityisen tärkeää ihmisarvon kokemuksessa on luottamus – se, että luottaa itseensä, muihin ja ympäröivään yhteisöön.

Diakonissalaitoksen kansalaistoiminnan erityisasiantuntija Laura Hakoköngäs muistaa erityisesti 7-vuotiaan pojan nerokkaan reseptin luottamuksen rakentumiseen: ”Pidän sen minkä lupaan.”

– Hänen hieno lauseensa tiivistää kaiken. Eräs Diakonissalaitoksen tärkeimmistä tehtävistä yhteiskunnassa onkin juuri luottamuksen rakentaminen, Hakoköngäs kertoo.

Luottamus syntyy välittämisestä. Diakonissalaitos pyrkii rakentamaan luottamuksellisen suhteen tukea kaipaavaan ihmiseen, ja tukee häntä itsenäiseen toimintaan.

–  Päämääränämme on synnyttää yhteisöjä, joissa ihmiset luottavat toisiinsa ja omiin kykyihinsä. Luottamus on myös tekoja: Kohtaamispaikka D-asemamme avaimen saa viereiseltä R-kioskilta nimellä. Ja kuka tahansa voi hakea yhteisökahvirahat käteiskassasta ja kahvipaketin marketista, Hakoköngäs kuvailee.

Luottamus on tekoja ja luottamus on myös aina vastavuoroista.

– Kun luotamme ihmisiin, he haluavat luottaa takaisin. Luottamus syntyy ensin sanoina vuorovaikutuksessa, sen jälkeen konkreettisina arkielämän pieninä ja suurempina tekoina.

Jokainen on kyvykäs

Kansalaistoiminnassa halutaan tarjota kaikille tapa osallistua ja olla läsnä.

– Jokaisella on kyvykkyyksiä. Esimerkiksi neliraajahalvaantuneella on paljon annettavaa yhteisössä: hän voi ottaa osaa keskusteluihin, seurata politiikkaa ja vaikuttaa asioihin. Kartoitamme ihmisen kanssa hänen voimavarojaan ja vahvuuksiaan, ja otamme hänet mukaan yhteisöihin, joissa hän voi löytää omat tapansa osallistua, Hakoköngäs kertoo.

Laura Hakoköngäs.

Kyseessä on yhteinen ponnistelu asiakkaan kanssa – hänen tulevaisuutensa hyväksi.

–  Kuuntelemme, kysymme ja tarjoamme ihmisille tilaisuuksia ottaa yhteisössä roolia ja vastuuta oman toimintakyvyn ja toiveiden mukaan. Näin ihminen saa kokemuksen siitä, että hän on hyödyllinen ja tarpeellinen yhteisön jäsen, johon luotetaan. Kun kutsut ihmisiä dialogiin, ihmeitä alkaa tapahtua, Hakoköngäs vakuuttaa.

Ihmisen ottama rooli yhteisössä voi olla minkä kokoinen vain. Pienestäkin asiasta voi tulla itselle todella merkityksellinen, kun sen avulla voi auttaa tai ilahduttaa muita.

–  Voidaan vaikka tarttua vuosia nurkassa lojuneeseen kitaraan ja alkaa säestää yhteislauluja.

Yhdessä uskallamme

Hakoköngäs pääsee osaksi erilaisten ihmisten tarinoita viikoittain. Moni on elänyt poljetussa asemassaan syrjässä jo pitkään.

– Todella moni kokee syrjäyttämistä ja sivuun jäämistä. Silloin näköala maailmaan kapenee ja sisäisestä maisemasta tulee häpeän värittämä. Nuo häpeälasit päässään ihminen ei tahtomattaan näe omia kykyjään, taitojaan tai voimavarojaan.

Yhteisössä ihminen saattaa saada korjaavan kokemuksen menneille tapahtumille. Pikkuhiljaa kokemus omasta arvokkuudestakin vahvistuu.

– Toiminnassamme ihmiset jakavat sisäisiä kokemuksiaan muille. Luottamus itseen, toisiin ihmisiin ja jopa yhteiskunnan palveluihin alkaa vahvistua. Yhteisödynamiikalla on tähänkin vaikutus: yhteisössä yksilö voimaantuu. Se on ollut ihmeellistä nähdä.

Ihmisarvo – työ sen puolesta jatkuu

Ihmisarvon puolesta on tehty paljon hyvää työtä, mutta työsarkaa riittää yhä. Diakonissalaitoksella ei pelätä kokeilla uusiakaan toimintatapoja.

–  Kehitämme jatkuvasti uusia kansalaistoiminnan malleja ja pyrimme kaventamaan ihmisten välisiä sosiaalisia etäisyyksiä ja muokkaamaan asenteita. Kun esimerkiksi turvapaikanhakijanuorten määrä kasvoi nopeasti vuonna 2015, loimme suomalaisperheille mahdollisuuden ryhtyä kummiperheiksi nuorille. Toiminnallamme saamme ihmisiä oppimaan yhteistä kieltä, kumoamaan ennakkoluuloja ja oppimaan uutta, Hakoköngäs kertoo.

Joskus työssä on uskallettava myös mennä alueille, jotka voivat herättää ristiriitaisiakin mielipiteitä. Diakonissalaitos pyrkii rakentamaan yhteisöjä, joissa ihmiset voivat paremmin.

– Joskus työmme tarkoittaa sitä, että uskallamme kulkea vastavirtaan. Uskomme intuitioomme haastavissakin tilanteissa, emmekä anna alaspainavien huutojen estää toimintaamme. Se vaatii rohkeutta.

Uutiskirje tuo lisää kiinnostavia sisältöjä sähköpostiisi

 

Näin me sen näemme

Ihmisarvo

Jokainen meistä on tärkeä ja arvokas. Jokaisella on koulutuksesta, tulotasosta tai elämäntilanteesta riippumatta sama, jakamaton ihmisarvo. Jakamaton ihmisarvo pohjautuu pitkäaikaiseen kristillis-humanistiseen ihmiskäsitykseen.

Ihmisoikeudet

Ihmisoikeuksien tulee olla samat kaikille. Silloin kun ne eivät vaikkapa kyvyttömyydestä huolehtia itsestä, sairaudesta, vammaisuudesta tai vanhuudesta johtuen toteudu, tulee epäkohdat nostaa esiin. Romanian kerjäläisellä tai Suomessa ilman papereita olevalla ihmisellä tulee yhtäläiseen ihmisarvoon perustuen olla vastaavat oikeudet kuin suomalaisilla. Edistämme esimerkiksi paperittomien oikeuksia terveydenhuoltoon tai kerjäläisten oikeuksia koulutukseen ja työhön.

Toimintakyky

Toimintakykyinen ihminen tarvitsee muun muassa ruokaa, asunnon ja hyvän terveyden. Toimintakyvyn ylläpitämisessä on kyse perinteisestä auttamisesta, jossa nälkäisille järjestetään ruokaa ja asunnottomille asuntoja. Tämä on tärkeää diakoniankin tekemää auttamistyötä, mutta se ei useinkaan auta tai poista huono-osaisuuden perimmäisiä syitä. Työskentelemme ihmisten toimintakyvyn vahvistamiseksi, sillä näin huono-osaisuuden syyt saadaan selville ja päästään tukemaan ihmisiä muutoksessa parempaan.

Toimijuus

Toimijuus vahvistuu, kun ihminen havahtuu omiin kykyihinsä ja löytää uusia. Häpeän tilalle tulee luottamusta. Kun ihmisestä tulee toimija häntä itseään kiinnostavissa asioissa, hän kiinnittyy itselleen merkitykselliseen elämään. Esimerkiksi päihteiden käyttö voi vähentyä, kun elämään saadaan kiinnostavampia asioita. Tai entinen pitkäaikaisasunnoton voi kokemusasiantuntijana tukea pitkäaikaisasunnottomia parempaan elämään.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: