Työ nuorten tukemiseksi jatkuu Pohjois-Somaliassa myös koronavirusepidemian aikana

11.5.2020

Diakonissalaitos on toteuttanut vuodesta 2019 ajan Tulevaisuuden etsijät (Mustaqbaldoon) -kehitysyhteistyön hanketta yhteistyössä paikallisen Y-PEER järjestön kanssa Hargeisassa, Pohjois-Somaliassa.

Ryhmäkeskustelu, jossa pohjoissomalialaisia nuoria Vamos-valmennuksessa Hargeisassa. He ovat Tulevaisuuden etsijät -hankkeen osallistujia.

Ryhmäkeskustelu Vamos-valmennuksessa Hargeisassa Pohjois-Somaliassa.

 

 

 

Tulevaisuuden etsijät -hankkeessa vahvistetaan nuorten elämän hallintaa, työllistymistä ja elinkeinoja.  Hanketta rahoittaa ulkoministeriö vuosina 2019–2022. Y-PEER on tehnyt pitkään työtä nuorten parissa Pohjois-Somaliassa. Se on verkostoitunut valtion ja paikallisten järjestöjen kanssa sekä kansainvälisesti muiden Y-PEER-järjestöjen kanssa.

Nuorten työllisyyden ja elinkeinojen tukemisella on merkittävä tehtävä Somaliassa. Maan nuorten elämää varjostavat sekä köyhyys että työttömyys. Väestö koostuu enimmäkseen nuorista; alle 30-vuotiaita on 70 %. Joillakin alueilla jopa kaksi kolmesta nuoresta on työtön. Se  aiheuttaa negatiivisia lieveilmiöitä ja uhkia alueiden ja koko maan tulevaisuudelle. Suurin osa nuorista hankkii elantonsa harmaan talouden toiminnoista tai on riippuvaisia sukulaisistaan. Kuilu harmaan talouden ja virallisten työmarkkinoiden välillä on syvä. Negatiiviset tulevaisuuden ja työllisyyden näkymät lisäävät mahdollisuuksia muun muassa nuorten radikalisoitumiseen ja rikollisuuden lisääntymiseen.

Diakonissalaitos on tehnyt pitkään työtä haavoittuvimmassa asemassa elävien nuorten parissa eri puolilla Suomea. Vamos-työotteen avulla monet syrjäytyneet nuoret ovat löytäneet tiensä takaisin työhön ja koulutukseen. Vamos-työotetta on sovellettu nyt vuoden ajan Pohjois-Somaliassa osana Tulevaisuuden etsijät (Mustaqbaldoon) -kehitysyhteistyöhanketta.

”VAMOS Somalimaa” -työssä nuorten valmentaminen ja työllisyyteen tähtäävät toimet on tehty paikalliseen ympäristöön ja paikallisten nuorten todellisuuteen soveltuviksi. Nuoria valmennetaan ja koulutetaan elämän hallintaan, työllisyyteen ja yrittäjyyteen. Hankkeen ensimmäisen vuoden aikana valmennuksessa keskityttiin koulutettuihin, työttömiin nuoriin.  Seuraavien vuosien aikana hanke laajentaa toimintaansa myös työttömiin nuoriin, joiden peruskoulu on jäänyt kesken tai joilta puuttuu työelämässä tarvittava ammatillinen koulutus.

Nuorten motivaatio ja taidot vahvistuvat valmennuksen avulla

Mustaqbaldoon-hanke aloitettiin perehdyttämällä Y-PEER -kumppanijärjestön edustajat Diakonissalaitoksen Vamos-valmennustyöhön ja sen menetelmiin Suomessa. Perehdytyksen pohjalta luotiin Y-PEERille Pohjois-Somalian olosuhteisiin sovellettu Vamos-työn käsikirja. Hankkeessa työskentelee nyt kaksi nuorten valmentajaa. Heidät koulutettiin toteuttamaan nuoria osallistavaa Vamos-valmennusta.

Vuoden 2019 aikana nuorten valmennusohjelmaan osallistui 50 nuorta Hargeisassa. Valmennuksessa keskityttiin sosiaalisten ja esiintymistaitojen vahvistamiseen, käsiteltiin tunteita ja motivaatiota, valmistauduttiin työhaastatteluihin ja tuettiin nuoria henkilökohtaisten koulutus- ja urapolkujen suunnittelussa. Valmennukseen osallistuneiden nuorten työnhaun osaaminen ja motivaatio vahvistuivat, ja nuoret osallistuivat aktiivisesti erilaisiin tapahtumiin, kuten nuoriso- ja alumnitapaamisiin sekä WhatsApp-ryhmiin.

Hanke tarjosi myös työnhaun koulutusta 40 yliopistosta valmistuneelle työttömälle nuorelle. Lisäksi hanke koulutti 40 nuorta yrittäjyystaidoissa ja tarjosi heille neuvontaa liiketoimintasuunnitelman luomisessa. Koulutusten seurauksena 12 nuorta löysi työpaikan, 7 nuorta yrittäjää paransi aikaisempaa liiketoimintasuunnitelmaansa ja 5 nuorta kehitti toteuttamiskelpoisen liiketoimintasuunnitelman.

Yksi hankkeeseen osallistuneista nuorista oli  Hibo Jamba Farah, joka oli valmistunut Hargeisan yliopiston liiketalouden koulutusohjelmasta. Monien vastavalmistuneiden tavoin hän ei  ollut löytänyt työtä, ja elämää varjosti työttömyys. Hän pääsi osallistumaan Mustaqbaldoon-hankkeen tarjoamaan nuorten elämänhallinnan valmennusohjelmaan. Valmennusohjelma kesti viisi päivää. Sen aikana keskusteltiin nuorten elämän haasteista ja mahdollisuuksista. Valmennuksessa Hibo oppi esiintymisen, tulevaisuuden suunnittelun ja työnhaun taitoja ja valmisti itselleen CV:n. Hän liittyi myös valmennukseen osallistuneiden nuorten perustamaan WhatsApp-ryhmään, jonka kautta nuoret välittävät tietoa työpaikoista, koulutuksista ja muista mahdollisuuksista.

Osallistumalla hankkeen valmennusohjelmaan Hibo  myös verkostoitui ja laajensi tietouttaan muista mahdollisuuksista. Hän sai tiedon SOS:n ja SONYO:n toteuttamasta Next Economy -projektista, jossa nuoria koulutetaan ja tuetaan työmarkkinoille pääsyssä ja sopivan työpaikan löytämisessä kuuden kuukauden ajan.  Hibo haki ja pääsi koulutusohjelmaan ja sai mahdollisuuden keskittyä omien ura- ja työelämätaitojensa kehittämiseen kuuden kuukauden ajan.

Nuoria ryhmävalmennuksessa Pohjois-Somaliassa hankkeessa Tulevaisuuden etsijät. Näin toteutetaan Vamos valmennusta.

Vamos ryhmävalmennus meneillään Y-PEERin ryhmätilassa.

Työ nuorten parissa jatkuu koronavirusepidemian aikanakin

Pohjos-Somaliassa koronavirusepidemia ei ole vielä levinnyt laajasti väestössä, mutta maan hallitus on jo rajoittanut kansalaisten sosiaalisia kokoontumisia, kokouksia ja koulutuksia. Koulut ja yliopistot on suljettu. Kaikkia toimintoja nuorten elämänhallinnan ja elinkeinojen tukemiseksi on merkittävää jatkaa, sillä epidemian seurauksena tapahtuva elinkeinoelämän pysähtyminen ja sosiaalinen eristäytyminen vaikeuttavat nuorten selviämistä arjessaan sekä taloudellisti että sosiaalisesti.

Rajoitukset ovat myös haastaneet hankkeen toimintoja, mutta pienillä muutoksilla tärkeää työtä on pystytty jatkamaan. Huhtikuusta 2020 alkaen VAMOS-ryhmiä pienennettiin, jotta kokoontumisia pystyttiin jatkamaan, turvaväleistä kiinni pitäen.

Nuorten valmennus jatkuu epidemiasta huolimatta nyt uusin keinoin. Varmistaakseen valmennuksen jatkuvuuden, Y-Peer kehittää ja pilotoi etävalmennuksia, jotta pystyisi jatkossakin kohtaamaan nuoria. Y-PEER tukee nuoria myös jatkamaan keskinäistä viestintää ja vuorovaikutusta sosiaalisen median kanavien avulla. Keskinäinen tuki ja tiedon jakaminen auttaa nuoria selviämään sekä taloudellisista että sosiaalisista haasteista.

Tulevaisuuden etsijät -valmennukseen osallistuvat jakavat koronatietoa

Y-PEERin tavoitteena on osallistua myös aktiivisesti COVID-19:n liittyvään viestintään Hargeisassa. Y-PEER jakaa tietoa COVID-19:sta erityisesti nuorille. Järjestössä on havaittu, että nuoret eivät kaikilta osin välitä hallituksen ja viranomaisten antamista suosituksista. Siksi Y-PEER kokeekin tärkeäksi, että viestintää kohdistetaan erityisesti nuorille ja motivoidaan heitä toimimaan aktiivisesti viruksen estämiseen tähtäävissä toimenpiteissä paikallisyhteisöissä. Vamos-ohjelmaan osallistuneet nuoret ovat saaneetkin tietoa koronaviruksesta ja osa heistä on jo jakanut tietoutta eri yhteisöissä.

Yksi heistä on Abdi-Siyad, joka osallistui COVID-19-tiedotuskampanjaan Maandeeqin sisäisten pakolaisten leirillä huhtikuussa. Yhdessä muiden ryhmäläisten kanssa hän kertoi koronanviruksen leviämisestä ja siihen suojautumisesta kaiuttimen avulla liikkuvasta ajoneuvosta. Abdi-Siyad oli osallistunut Y-PEERin Vamos-elämänhallinta-valmennukseen ja oppinut siellä esiintymistä ja keskustelun taitoja. Valmennuksen rohkaisemana hän osallistui yliopisto-opiskelijajärjestön kilpailuun päästääkseen ydinryhmään, joka kierää paikallisyhteisöissä levittämässä tietoa COVI-19:stä, ja hän pääsi ryhmän jäseneksi.

”VAMOS elämänhallinnan valmennuksen avulla esiintymistaitoni vahvistuivat ja pääsin mukaan tähän ryhmään”, hän kertoo.


Eija-Riitta Kinnunen

Kirjoittaja työskenteli Diakonissalaitoksen kansainvälisen toiminnan johtajana vuoteen 2022. Hän on siirtynyt toisen työnantajan palvelukseen.

Tässä lisää kansainvälisestä toiminnasta
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: