Työtä ja toivoa maahanmuuttajille ja liikkuvalle väestölle

Nainen pesee peiliä.

Työtä ja toivoa on hanke, joka edistää heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien, erityisesti Itä-Euroopan romanien, työllistymistä ja toimintakykyä. Hankkeen rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Hanke auttaa kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä työllistymään aloilla, joissa on työvoimapulaa ja tehtäviin, jotka eivät välttämättä edellytä ammattikoulutusta. Lisäksi vahvistetaan heidän työelämävalmiuksiaan, annetaan tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja luodaan siten edellytyksiä osallisuuteen. Tavoitteena on myös purkaa liikkuvaan väestöön ja erityisesti maahanmuuttajaromaneihin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Hankkeessa rakennetaan edellytyksiä kestävään työllistymiseen. Käytännössä tämä voi tarkoittaa esimerkiksi työllistymistä osuuskunnassa, valmiuksia itsenäiseen työllistymiseen avoimilla työmarkkinoilla tai ohjautumista koulutukseen.

Työtä ja toivoa -hanke tarjoaa työnhakijoille asiakasohjausta, yksilöllisiä työllistymiseen tähtääviä suunnitelmia, työnantajien etsimistä ja palveluohjausta. Työelämävalmiuksia vahvistetaan muun muassa lyhytkoulutuksilla ja yksilöllisellä ohjauksella. Hankkeessa myös kartoitetaan, dokumentoidaan ja levitetään parhaita käytäntöjä kohderyhmien työllistämiseksi.

Hankkeen toteuttavat Helsingin Diakonissalaitos, Emmaus Helsinki ry ja Osuuskunta Työtä ja toivoa, ja se toteutetaan 1.1.2018 – 31.12.2019.

Työtä ja toivoa -hankkeen keikkapooli tarjoaa siivousta, puutarhanhoitoa ja muita palveluita Helsingin alueella.

Tutustu toimintaan ja tilaa palveluja täällä!

Artikkeli on kirjoitettu kesäkuussa 2018.

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit