Työtä ja toivoa maahanmuuttajille ja liikkuvalle väestölle

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

Diakonissalaitoksen tavoitteena on, että ihmisen ei tarvitse hankkia elantoaan kerjäämällä. Työtä ja toivoa -hanke (2018-2019) edisti  heikossa työmarkkina-asemassa olevien maahanmuuttajien, erityisesti Itä-Euroopan romanien, työllistymistä ja toimintakykyä. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR). Hanke tuotti Keikkapoolin, josta voi tilata mm. siivousta ja puutarhanhoitoa.

 

"Nainen pesee peiliä".

 

Hanke auttoi kohderyhmiin kuuluvia henkilöitä työllistymään aloilla, joissa on työvoimapulaa ja tehtäviin, jotka eivät välttämättä edellytä ammattikoulutusta. Lisäksi vahvistettiin heidän työelämävalmiuksiaan, annettiin tietoa suomalaisesta yhteiskunnasta ja luotiin siten edellytyksiä osallisuuteen. Tavoitteena oli myös purkaa liikkuvaan väestöön ja erityisesti maahanmuuttajaromaneihin kohdistuvia ennakkoluuloja.

Hankkeessa rakennettiin edellytyksiä kestävään työllistymiseen. Käytännössä tämä tarkoitti esimerkiksi työllistymistä osuuskunnassa, valmiuksia itsenäiseen työllistymiseen avoimilla työmarkkinoilla tai ohjautumista koulutukseen. Hankkeessa myös kartoitettiin, dokumentoitiin ja levitettiin parhaita käytäntöjä kohderyhmien työllistämiseksi.

 

Työtä ja toivoa -hanke tarjosi työnhakijoille

  • asiakasohjausta
  • yksilöllisiä työllistymiseen tähtääviä suunnitelmia
  • työnantajien etsimistä
  • palveluohjausta.

Työelämävalmiuksia vahvistettiin mm.

  • lyhytkoulutuksilla
  • yksilöllisellä ohjauksella.

 

Lue lisää hankkeesta ja sen toteutuksesta:

 

Työtä ja toivoa Keikkapooli tarjoaa siivousta, puutarhanhoitoa jne Helsingin alueella

 

Hankkeen toteuttivat Diakonissalaitos, Emmaus Helsinki ry ja Osuuskunta Työtä ja toivoa 1.1.2018 – 31.12.2019.

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: