Työtaitoja nuorille ja työnantajille Rovaniemellä

19.1.2021

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.Poikkeusaika on asettanut syrjäytymisvaarassa olevat nuoret entistä haavoittuvampaan asemaan. Työ- tai työkokeilupaikkojen tarjoaminen nuorille tilanteessa, jossa vakituista henkilöstöä on lomautettu, ei ole helposti toteutuva vaihtoehto. Syrjäytymisvaarassa olevien nuorten moninaisiin haasteisiin vastaa Työtaidot-hanke Rovaniemen alueella. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Rovaniemen kaupungin, Lapin TE-palveluiden sekä eri työnantajien kanssa 2020-2022. Hanketta rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR). 

Musta tennari astuu kadulla, jossa katumerkintöinä kolmihaarainen nuoli ja keltainen viiva.

Sosiaali- ja terveysministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön asettaman selvitysryhmän raportin (06/2020) mukaan poikkeusaika on asettanut haavoittuvassa asemassa olevat kohderyhmät, kuten syrjäytymisvaarassa olevat nuoret, entistä haavoittuvampaan asemaan. Syrjäytyminen on usein pitkä prosessi, jossa riskit ja niiden kasautuminen johtavat ongelmallisiin olosuhteisiin elämän eri osa-alueilla. Erityisesti syrjäytyneillä miehillä ilmenee psykiatristen palveluluiden alikäyttöä, ja he hakeutuvat naisia heikommin tarvitsemiinsa palveluihin. Miesten osuus on naisia suurempi kaikissa ikäluokissa alle 30-vuotiaissa työttömissä Rovaniemellä.

Työtaidot-hanke tarttuu osaltaan yhteiskunnallisiin ajankohtaisiin haasteisiin: nuorten työllisyyden edistämiseen, sukupuolisensitiivisyyden huomioimiseen sekä resilienssin vahvistamiseen nuorten työllisyyden edistämisessä Rovaniemen alueella.

”Hankkeessa on tavoitteena kehittää ja tarjota työsuhdetta edeltävää sekä työsuhteen alkuun ajoittuvaa yksilö- ja ryhmävalmennusta nuoren työllistymisen ja työelämään kiinnittymisen sekä työssäjaksamisen tueksi.”, kertoo projektipäällikkö Juha Leinonen Diakonissalaitoksen Rovaniemen Vamoksesta.

  ”Valmennuksessa huomioidaan kokonaisvaltaisen lähestymistavan kautta nuoren todelliset tuen tarpeet vähentäen työelämään pääsyn ja siellä toimimisen esteitä.”

Hanke toimii tiiviissä yhteydessä työelämän sekä nuoren tarvitsemien palveluiden kanssa. Työnantajille ja nuorille tarjotaan tukea työllisyyden edistämiseksi erityisesti työsuhteen alussa.

Räätälöityä tukea nuorten työllistymiseen

Hanke kytkeytyy Rovaniemen alueella työllisyyden kuntakokeiluun ja vahvistaa osaltaan alueella rakentuvaa työllisyyden ekosysteemiä. Rovaniemen alueella työllisyystilanne on merkittävästi heikentynyt maaliskuusta 2020 alkaen. Lisäksi alueen työllisyyshaasteina on jo ennen pandemiaa tunnistettu työvoiman saatavuus- sekä kohtaantohaaste. Lisäksi työnantajilta saattaa puuttua myös valmiuksia vastata vaikeasti työllistyvien nuorten tarpeisiin. Yrityksillä on mahdollisuus saada hankkeen kautta valmennuksellista tukea ja osaamisen lisäämistä, jotta valmiudet tukea nuorten kestävää työllistymistä paranevat.

Hankkeessa kehitetään valmennusmalli, jonka tavoitteena on nuorten työelämävalmiuksien koheneminen, siirtyminen työhön, koulutukseen tai työllistymistä edistävään palveluun ja sinne kiinnittyminen.

Yhteistyössä 

Rovaniemen kaupunki, Elinvoimapalvelut, työllisyys
Lapin TE-palvelut
Ohjaamo Rovaniemi

 

Lisätietoja 

Juha Leinonen
Projektipäällikkö
puh. 050 3415335
juha.leinonen@hdl.fi

Minna Kestilä-Suopajärvi, Esihenkilö, Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi,
050 502 2321
minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

 

Tästä linkistä pääset Rovaniemen Vamoksen sivulle
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: