Vamos Mieli -hanke käynnistyi Vantaalla

9.5.2023

Vamos Vantaa on aloittanut MIELI ry:n kanssa yhteistyöhankkeen, jonka tavoitteena tukea monikulttuuristen nuorten hyvinvointia. Hankkeen pääasiallisena kohderyhmänä ovat 16–29-vuotiaat nuoret, joille kehitetään mielenterveystaitoja tukevaa ryhmävalmennusta. Hanke on STEA-rahoitteinen ja se toteutetaan vuosina 2023–2025.

Kaksi naista istuu pöydän ääressä. He tutkivat Mieli-lehteä.

Viime vuosina Vamos Vantaa on tavoittanut toimintaansa erityisesti maahan muuttaneita nuoria. Valmennuksessa on noussut esiin tarve matalan kynnyksen mielen hyvinvoinnin tuelle, koska julkisen terveydenhuollon palvelut ovat ruuhkautuneet. Koronapandemia on huonontanut nuorten tilannetta entisestään (Kouluterveyskysely, THL 2021).

Kahdessa tai useammassa kulttuurissa eläminen on parhaimmillaan rikkaus, mutta siihen voi liittyä myös mielen hyvinvointia kuormittavia asioita. Sekä kansainväliset että suomalaiset väestötutkimukset osoittavat, että maahan muuttaneilla on pääväestöä enemmän psyykkistä kuormaa. Monissa kulttuureissa mielenterveyteen liittyvät asiat voivat yhä olla tabu, eikä niitä osata tunnistaa.

Ryhmissä opetellaan arjen mielenterveystaitoja ja saadaan vertaistukea

Vamos Mieli -hanke toteutetaan yhteistyössä MIELI ry:n kanssa. Hanketiimin asiantuntija Elisa Metsävaara vastaa MIELI ry:n kehittämien toimintamenetelmien soveltamisesta Vamoksen ryhmätoimintaan. Ryhmien teemat keskittyvät hyvinvointiin, arkeen, tunnetaitoihin ja itsetuntemuksen lisäämiseen. Tärkeässä osassa on myös vuorovaikutustaitojen opettelu ja vertaistuen mahdollistaminen nuorille. Omaa Vamos-valmentajaa voi tavata ryhmän ulkopuolella kahden kesken. Yksilötapaamisilla voidaan keskittyä enemmän nuoren elämäntilanteen selvittämiseen ja tulevaisuuden pohdintaan.

Huhtikuussa käynnistyi ensimmäinen Vamos Mieli -ryhmä ja kesäkuussa kokeillaan parin viikon intensiiviryhmää. Uusia ryhmiä aloitetaan säännöllisin väliajoin koko hankeajan. Ryhmät toteutetaan selkosuomeksi ja niissä otetaan huomioon osallistujien toiveet. Uuden ryhmän alussa sovitaan myös yhteiset turvallisen tilan periaatteet, joihin kaikki osallistujat sitoutuvat.

Moniammatillisessa tiimissä jaetaan osaamista

MIELI ry:n ja Vamoksen yhteistyö on alkanut vauhdikkaasti tiimin rekrytoimisella ja työntekijöiden tutustumisella niin toisiinsa kuin hankkeen tavoitteisiin. ”Hakuvaiheessa pohdimme hyvää kumppania tämän tyyppiselle toiminnalle, ja MIELI ry vaikuttavana asiantuntijatahona oli selkeä vaihtoehto”, kertoo hankkeen projektipäällikkö Tiina Alanko. “Molempien järjestöjen toiminta on valtakunnallista, ja toivomme, että yhteishanke mahdollistaa tiiviimmän ja laajemman yhteistyön myös jatkossa.”

Vamos Mieli -hankkeen tiimistä löytyy sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sekä kokemusta monikulttuuristen nuorten kanssa työskentelystä. ”Tässä porukassa osaamista on paljon ja tiimiläisten erilaiset kokemukset täydentävät toisiaan”, kertoo hankkeen valmentaja Fardoos Helal, jolla itsellään on pitkä kokemus maahanmuuttajatyöstä ja kulttuuritulkkauksesta. ”Lisäksi tiimimme supervoima on huumori ja nauraminen – niin työntekijöiden kesken, kuin nuorten kanssa”, lisää Helal.

 

Oletko kiinnostunut Vamos Mieli -ryhmätoiminnasta? Ota yhteyttä!
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: