Vastuullisuusraporttimme vuodelta 2020 on julkaistu

3.6.2021

Vastuullisuus on aina ollut keskeinen osa Diakonissalaitoksen toimintaa. Haastava vuosi, jota leimasi koronapandemia, nosti vastuullisuuteen liittyvät kysymykset vahvemmin esille. ”Sekä työntekijämme, asiakkaamme että yhteistyökumppanimme odottavat meiltä entistä avoimempaa ja vaikuttavampaa toimintaa”, sanoo toimitusjohtaja Olli Holmström. Vuoden 2020 aikana valmistuikin henkilöstön kanssa yhdessä laadittu YK:n kestävän kehityksen tavoitteita edistävä vastuullisuusohjelma.

Diakonissalaitos tekee työtä erityistä tukea tarvitsevien asiakasryhmien kanssa. Työ on vaativaa ja se ei sovi kaikille. Henkilöstön hyvinvointi ja osaaminen ovat myös vastuullisuusohjelmassamme keskeisessä roolissa. Haluamme tarjota työntekijöillemme turvallisen, syrjimättömän työpaikan, missä heillä on mahdollisuus ylläpitää ja kehittää osaamistaan ja voida hyvin. Vastuullisuustyö jatkuu toiminnassamme eri rintamilla. Vastuullisuustyötä tehdään yhdessä, se on koko yhteisöämme koskettava asia.

Diakonissalaitoksen vastuullisuusraportissa kerrotaan kattavasti muun muassa tarjoamistamme yleishyödyllisistä palveluista. Yhteiskunnallisena yrityksenä sijoitimme itse 4 miljoonaa euroa yleishyödylliseen diakoniatyöhön vuonna 2020. Tämän lisäksi yleishyödyllistä toimintaamme avusti ja rahoitti kaikkiaan 11 eri rahoittajaa 8,4 miljoonalla eurolla.

”Vastuullisuustyö jatkuu toiminnassamme eri rintamilla. Vuonna 2021 tulemme laatimaan henkilöstöä, asiakkaita ja sidosryhmiä mukaan ottavan Diakonissalaitoksen strategian tuleville vuosille. Vastuullisuustyötä tehdään yhdessä, se on koko yhteisöämme koskettava asia”, Holmström jatkaa.

Rinnekoti ja Caritas Palvelut Oy osaksi Diakonissalaitosta

Vuonna 2020 Rinnekodin toiminta jatkui yhtenä Diakonissalaitoksen liiketoiminta-alueena. Yhdistyminen Diakonissalaitoksen kanssa oli luonteva askel, sillä taustalla on pitkä yhteinen historia ja arvopohja. Rinnekodin hallittu kasvu ja asumisverkoston uudistuminen jatkuivat vuonna 2020. Rinnekoti laajeni lasten palveluilla muun muassa Vaasaan, uudisti asumispalveluverkostoa Espoossa ja käynnisti uusia rakennushankkeita kuudella paikkakunnalla. Myös rohkea alan kehittäminen, kehittämistyöryhmien aktiivinen toiminta ja laatutyö näkyivät vuonna 2020. Näistä kerrotaan enemmän Rinnekoti-toimialan omassa vastuullisuusraportissa (pdf).

Diakonissalaitos osti syyskuussa Caritas-Säätiöltä Caritas Palvelut Oy:n koko osakekannan. Yrityskaupan myötä Diakonissalaitokselle avautui uusia mahdollisuuksia erityisryhmien sote-palvelujen tarjoajana Pohjois-Suomessa. Integraation myötä caritaslaisten käyttöön tuli uusia tietojärjestelmiä ja toimintaprosesseja, joilla varmistettiin entistä sujuvampi, tehokkaampi ja turvallisempi arki työntekijöille ja asiakkaille. Myös Caritas Palveluissa onnistuttiin edistämään uudistavan kasvun mukaisia hankkeita, saamaan toimintaa laajentumaan ja asiakastyytyväisyyden pysymään erinomaisella tasolla. Caritas Palveluiden ensimmäiseen vastuullisuusraporttiin voit tutustua tästä linkistä (pdf).

Diakonissalaitoksen Hoivassa uudistumisen, yhteistyön ja vaikuttamisen vuosi

Diakonissalaitoksen Hoiva Oy vuotta 2020 voi liiketoimintajohtaja Ella Suojalehdon mukaan kuvata uudistumisen, yhteistyön ja vaikuttamisen vuodeksi. ”Yhteiskunnallisen vaikuttamisen kärkiä olivat korvaushoitoon pääsyn kynnyksen madaltaminen ja asunnottomuuden poistaminen sekä aktiivinen mukanaolo Asunto ensin -verkostoissa.

Diakonissalaitoksen Hoiva laajentui uusille alueille uusilla palveluilla. Yksi uusista avauksista on Järvenpäässä toukokuussa avattu Hyvinvointikampus ja siellä Hoivakoti Mylly. Hoivan vastuulla on kehittää Hyvinvointikampuksen alueesta yhteisöllinen asumisalue muiden alueen toimijoiden kanssa. Hoivan toiminta laajentui myös Jyväskylään, jossa avattiin uutena palveluja asumisen liikkuvan tuen aikuissosiaalityön asiakkaille.

Diakonissalaitoksen Hoivan vastuullisuusraporttiin vuodelta 2020 voit tutustua tästä linkistä (pdf).

 

Diakonissalaitoksen vastuullisuusraportti 2020 (pdf)

 

Diakonissalaitoksen toimialojen laajempiin vastuullisuusraportteihin voit tutustua alla olevista linkeistä:

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: