Tutkimuslupa ja eettiseen toimikunnan lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet

Tämä sivu kertoo kaiken oleellisen lupaprosessista. Hyvin suunniteltu ja dokumentoitu tutkimus nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Vuonna 2019 eettisen toimikunnan kokoukset pidetään 17.1., 7.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6., 22.8. 

 

Eettisen toimikunnan lausuntoa haetaan sähköisellä lomakkeella. Ennen lausunnon hakemista tutkija tai opinnäytetyön tekijä esittää tutkimusideansa Helsingin Diakonissalaitoksen ko. tutkimusta koskevasta toiminnasta vastaavalle henkilölle (tarkemmat tiedot vastuuhenkilöistä alla), joka päättää luvan hakemisen jatkamisesta.

Alustavan suostumuksen jälkeen tutkimuksen suorittaja tekee hakemuksen eettiselle toimikunnalle. Tarvittavat liitteet liitetään hakemukseen. Hakemus tulee jättää viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattori esikäsittelee kaikki lausuntopyynnöt ja tarvittaessa neuvoo niiden hakemisessa sekä päättää hakemuksen viemisestä toimikuntaan ja toimii eettisen toimikunnan esittelijänä.

Hyvin suunniteltu ja dokumentoitu tutkimus nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Keskeneräisiä tai puutteellisia hakemuksia ei viedä toimikunnan käsittelyyn.

Kokouksen jälkeen (viikon sisällä) eettisen toimikunnan sihteeri toimittaa eettisen toimikunnan pöytäkirjanotteen  tiedoksi tutkimusluvan hakijalle.

Mikäli tutkimus koskee useampaa kuin yhtä alla olevaa palvelualuetta, luvan myöntää liiketoiminta- tai toimialajohtaja. Tutkimusta ei saa aloittaa ennen yksikön palvelu- tai toimialajohtajan myönteistä päätöstä. Merkittäviin muutoksiin tutkimushankkeissa tarvitaan myös lupa. Tutkimusluvan myöntäjä on velvollinen ottamaan huomioon eettisen toimikunnan lausunnon.

Jos tutkimushanke keskeytyy tai jää valmistumatta, siitä on ilmoitettava eettisen toimikunnan sihteerille.

Valmis tutkimus/opinnäytetyö toimitetaan ko. yksikölle sekä hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattorille julkaistavaksi Helsingin Diakonissalaitoksen verkkosivuilla. Työn voi toimittaa joko pdf-muodossa tai linkkinä tietokantaan, johon työ on tallennettu.

Yhteystiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
(Diakonissalaitoksen Hoiva kokonaisuutena, asumis- ja päihdepalvelut, ikäihmisten palvelut sisältäen asuminen, kotipalvelut ja fysioterapia)
Lupa pyydetään etukäteen yksikönjohtajalta, joka laittaa päätöksen tiedoksi palvelualuejohtajalle.

Heli Alkila, palvelualuejohtaja
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Yhteyshenkilö Hoivassa: Sofia Jokinen
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Diakonia ja sosiaalinen vastuu, Helsingin Diakonissalaitos
(Toimiala kokonaisuutena)
Marja Pentikäinen, toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Globaali vastuu ja lähimmäisyys, Helsingin Diakonissalaitos
(D-asemat, kansalaistoiminta, kansainvälinen toiminta, kidutettujen kuntoutus, maahanmuuttajatyö, mentoritoiminta, vapaaehtoistoiminta, yhteisöpalvelut)
Tuija Åstedt, palvelualuejohtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Lapsi- ja perhepalvelut, Helsingin Diakonissalaitos
Tapio Tähtinen, lapsi- ja perhepalveluiden johtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Vamos ja työllisyys, Helsingin Diakonissalaitos
(Nuorten Vamos ja toimintaan liittyvät hankkeet, Seniori-Vamos)
Terhi Laine, palvelualuejohtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattori, toimikunnan esittelijä ja sihteeri
Eeva Kivelä, lehtori
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
puh. 040 509 3338
etunimi.sukunimi@diak.fi

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit