Tutkimuslupa ja eettiseen toimikunnan lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet

Tämä sivu kertoo kaiken oleellisen lupaprosessista. Hyvin suunniteltu ja dokumentoitu tutkimus nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Kevätkaudella 2019 eettisen toimikunnan kokoukset pidetään 17.1., 7.2., 14.3., 11.4., 9.5., 6.6.

 

Eettisen toimikunnan lausuntoa haetaan sähköisellä lomakkeella. Ennen lausunnon hakemista tutkija tai opinnäytetyön tekijä esittää tutkimusideansa ensin Helsingin Diakonissalaitoksen ko. tutkimusta koskevan toiminnan palvelualuejohtajalle, joka keskusteltuaan tutkimusta koskevan yksikön esimiehen kanssa antaa lausunnon työhön liittyvien lupien hakemisen jatkamiseen.

Palvelualuejohtajan antaman suostumuksen jälkeen tutkimuksen suorittaja tekee hakemuksen eettiselle toimikunnalle. Tarvittavat liitteet liitetään hakemukseen. Hakemus tulee jättää viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta. Hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattori esikäsittelee kaikki lausuntopyynnöt ja tarvittaessa neuvoo niiden hakemisessa sekä päättää hakemuksen viemisestä toimikuntaan ja toimii eettisen toimikunnan esittelijänä.

Hyvin suunniteltu ja dokumentoitu tutkimus nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Keskeneräisiä tai puutteellisia hakemuksia ei viedä toimikunnan käsittelyyn.

Kokouksen jälkeen eettisen toimikunnan sihteeri toimittaa eettisen toimikunnan pöytäkirjanotteen viikon kuluessa kokouksesta palvelualue- tai toimialajohtajan päätettäväksi ja tiedon lupapäätöksestä hakijalle. Lopullisen tutkimusluvan antaa palvelualuejohtaja. Mikäli tutkimus koskee useampaa kuin yhtä alla olevaa palvelualuetta, luvan myöntää liiketoiminta- tai toimialajohtaja.

Tutkimusta ei saa aloittaa ennen palvelu- tai toimialajohtajan myönteistä päätöstä. Merkittäviin muutoksiin tutkimushankkeissa tarvitaan myös lupa. Tutkimusluvan myöntäjä on velvollinen ottamaan huomioon eettisen toimikunnan lausunnon.

Valmis tutkimus/opinnäytetyö toimitetaan ko. yksiköille ja pdf-muodossa hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattorille julkaistavaksi Helsingin Diakonissalaitoksen verkkosivuilla. Jos tutkimushanke keskeytyy tai jää valmistumatta, siitä on ilmoitettava eettisen toimikunnan sihteerille.

Yhteystiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
Tapio Tähtinen, liiketoimintajohtaja
Yhteyshenkilö: Sofia Jokinen
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Asumis- ja päihdepalvelut, Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
(Ikäihmisten palvelut sisältäen asuminen, kotipalvelut ja fysioterapia, erityisryhmien asuminen, päihdepalvelut)
Heli Alkila, palvelualuejohtaja
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Lapsi- ja perhepalvelut, Helsingin Diakonissalaitos
Leena Leppänen, palvelualuejohtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Diakonia ja sosiaalinen vastuu, Helsingin Diakonissalaitos
(Kansalaistoiminta, kidutettujen kuntoutus, kotimainen ja kansainvälinen diakonia, yhteisölähtöiset hankkeet, sielunhoito ja yhteisöpalvelut)
Marja Pentikäinen, toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Kansalaistoiminta, Helsingin Diakonissalaitos
(D-asemat, mentoritoiminta, vapaaehtoistoiminta ja kummiperhetoiminta)
Laura Hakoköngäs, kansalaistoiminnan johtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Kansainvälinen toiminta, Helsingin Diakonissalaitos
(Vastaanottotoiminta, perheryhmäkodit, kidutettujen kuntoutuskeskus, Hirundo, kansainvälinen diakonia)
Mika Paasolainen, palvelualuejohtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Vamos-palvelut, Helsingin Diakonissalaitos
(Nuorten Vamos, Seniori-Vamos, maahanmuuttaja- ja romanitoiminta, päihdeneuvontapalvelut)
Terhi Laine, palvelualuejohtaja (1.9.2018 alkaen)
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Hanke- ja tutkimustoiminnan koordinaattori, toimikunnan esittelijä ja sihteeri
Eeva Kivelä, lehtori
Diakonia-ammattikorkeakoulu
Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki
puh. 040 509 3338
etunimi.sukunimi@diak.fi

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit