Tutkimuslupa ja eettiseen toimikunnan lausunnon hakeminen – lue tämä ennen kuin etenet

Tämä sivu kertoo kaiken oleellisen lupaprosessista. Huolellisesti tehty ja dokumentoitu tutkimussuunnitelma nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Eettisen toimikunnan kokoukset pidetään syyskaudella 2020 ti 18.8., 8.9., 6.10, 3.11. ja 1.12. Kevään 2021 kokouspäivät ovat 12.1., 9.2., 9.3.,6.4., 4.5. ja 1.6.  Tutkimusluvan hakijan tulee lähettää sähköinen hakemus liitteineen kaksi (2) viikkoa ennen kokouspäivää.

 

Eettisen toimikunnan lausuntoa haetaan sähköisellä lomakkeella. Ennen lausunnon hakemista tutkija tai opinnäytetyön tekijä esittää tutkimusideansa Diakonissalaitoksen ko. tutkimuksen kohteena olevasta toiminnasta vastaavalle henkilölle (tarkemmat tiedot vastuuhenkilöistä alla), joka päättää luvan hakemisen jatkamisesta. Selvitä Diakonissalaitoksen  yhteyshenkilösi kautta kuka alla olevista vastuuhenkilöistä vastaa tutkimuksesi kohteena olevasta toiminnasta

Alustavan suostumuksen jälkeen tutkimuksen suorittaja tekee hakemuksen eettiselle toimikunnalle. Tarvittavat liitteet liitetään hakemukseen. Hakemus tulee jättää viimeistään kahta viikkoa ennen kokousta eettisen toimikunnan sihteerille. Toimikunnan esittelijänä hän esikäsittelee kaikki lausuntopyynnöt ja tarvittaessa neuvoo niiden hakemisessa sekä päättää hakemuksen viemisestä toimikuntaan.

Tarkasta huolellisesti, mitkä kaikki liitteet (5 kpl) tarvitset hakemustasi varten

Käytä mallilomaketta pohjana laatiessasi liitettä “suostumus tutkimukseen osallistuville”, jotta kaikki tarvittavat seikat tulisivat asianmukaisesti huomioiduiksi. Mikäli tutkimustietoa kerätään eri toimijoilta (asiakas, työntekijä) eri menetelmin, on suostumuslomake ”räätälöitävä” tutkimukseen osallistuvia ja käytettäviä menetelmiä vastaavaksi, tarvittaessa omat lomakkeet eri osallistujaryhmille. Tarvittaessa suostumus on pyydettävä myös alaikäisen tutkimukseen osallistuvan huoltajalta tai huoltajia on informoitava tutkimuksesta.

Huomaathan, että lomakkeessa ”ohjaajan tutkimuslupapuolto ja yhteystiedot allekirjoitettuna”  tarkoitetaan omassa oppilaitoksessasi sinua ohjaavan tahon allekirjoitettua lausuntoa siitä, että tutkielmaasi puolletaan oppilaitoksesi toimesta.

Huolellisesti tehty ja dokumentoitu tutkimussuunnitelma nopeuttaa tutkimussuunnitelman käsittelyä eettisessä toimikunnassa. Keskeneräisiä tai puutteellisia hakemuksia ei viedä toimikunnan käsittelyyn.

Saat eettisen toimikunnan lausunnon viikon kuluessa käsittelystä

Kokouksen jälkeen (viikon sisällä) eettisen toimikunnan sihteeri toimittaa lausunnon tiedoksi tutkimusluvan hakijalle. Lausunnon kopio toimitetaan myös alustavan tutkimusluvan antaneelle.

Tutkimuksia ja opinnäytetöiden tutkimuksellisia osioita ei voi aloittaa, ennen kuin eettinen toimikunta on antanut puoltavan lausunnon tutkimussuunnitelman perusteella. Merkittäviin muutoksiin tutkimushankkeissa tarvitaan aina lupa.

Mikäli tutkimus koskee useampaa kuin yhtä alla olevaa palvelualuetta, alustavan luvan myöntää liiketointajohtaja tai toimialajohtaja, jonka alueella olevaan toimintaan tutkimus kohdistuu.

Jos tutkimushanke keskeytyy tai jää valmistumatta, siitä on ilmoitettava eettisen toimikunnan sihteerille.

Valmis tutkimus/opinnäytetyö toimitetaan tutkimuksen kohteena olevalle toiminnalle sekä eettisen toimikunnan sihteerille julkaistavaksi Diakonissalaitoksen verkkosivuilla. Työn voi toimittaa linkkinä tietokantaan, johon työ on tallennettu tai tarvittaessa pdf-muodossa.

Yhteystiedot

Helsingin Diakonissalaitoksen Hoiva Oy
(Diakonissalaitoksen Hoiva kokonaisuutena, asumis- ja päihdepalvelut, ikäihmisten palvelut sisältäen asuminen, kotipalvelut ja fysioterapia)
Lupa pyydetään etukäteen yksikönjohtajalta, joka laittaa päätöksen tiedoksi palvelualuejohtajalle.

Ella Suojalehto, liiketoimintajohtaja
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Heli Alkila, asiakkuusjohtaja
etunimi.sukunimi@hoiva.fi

Diakonia ja sosiaalinen vastuu, Diakonissalaitos
(Toimiala kokonaisuutena)
Ilkka Kantola, toimialajohtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Globaali vastuu ja lähimmäisyys, Diakonissalaitos
(D-asemat, kansalaistoiminta, kansainvälinen toiminta, kidutettujen kuntoutus, maahanmuuttajatyö, mentoritoiminta, vapaaehtoistoiminta, yhteisöpalvelut)
Tuija Åstedt, johtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Lapsi- ja perhepalvelut, Diakonissalaitos
Jarmo Lonkola, lapsi- ja perhepalveluiden johtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Vamos ja työllisyys, Diakonissalaitos
(Nuorten Vamos ja toimintaan liittyvät hankkeet, Seniori-Vamos)
Terhi Laine, johtaja
etunimi.sukunimi@hdl.fi

Tutkimustoiminnan koordinointi
Laura Lempinen, eettisen toimikunnan esittelijä ja sihteeri
Diakonissalaitos
Alppikatu 2, 00530 Helsinki
puh. 050 502 2349
etunimi.sukunimi@hdl.fi

 

Lue seuraavaksi: uusimmat artikkelit