Hoitajakyselyn antia – Palkan lisäksi johtaminen ja työssä jaksaminen kuntoon

2.3.2021

Tyttö, nainen ja poika seisovat rinnakkain.

Diakonissalaitos oli mukana toteuttamassa sote-alan työntekijöille suunnattua yhteiskehittämistä. Hoitajakysely toteutettiin 5.-25.2.2021 ja siihen osallistui lähes 1300 sote-alan hoitajaa. Kyselyn toteutti Johtaja on Media! hyödyntäen Innoduelin osallistamisen työkalua. Prosessin kautta muodostui listaus tärkeimmistä mielipiteistä kolmeen ennalta asetettuun kysymykseen.

”Kysely nosti esiin tärkeitä asioita ja on hienoa huomata, että olemme kehittämässä konsernissa asioita, joita hoitajat eniten arvostavat. Palkkaus ja palkitseminen on tärkeää ja sen eteenpäin viemistä varten olemme perustaneet palkkatyöryhmän yhdessä henkilöstön edustajien kanssa. Tämän lisäksi haluamme, että meillä on keinoja kohdata jaksamisen haasteet arjessamme ja tukea henkilöstömme työkykyä entistä paremmin myös ennaltaehkäisevästi. Käytössämme on mielen hyvinvointia tukevia työkaluja ja olemme aloittaneet hyvinvointimentoriohjelman, jonka tavoitteena on vaikuttaa koko organisaation hyvinvointiin. Työvoimapula ei kuitenkaan kosketa vain meitä, vaan yhdessä alan toimijoiden sekä päättäjien kanssa tulee nyt vakavasti miettiä, miten saamme nostettua alan arvostusta ja henkilökunnan pysymään töissä.” sanoo Diakonissalaitoksen henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen.

Osallistamisella saatiin hoitajien aidot mielipiteet kolmeen kysymykseen:

Miten sote-alan asiakas- ja hoitotyötä pitäisi konkreettisesti kehittää?

Vastauksissa korostuvat palkan lisäksi työnohjauksen saaminen, riittävä aika perehdyttämisiin ja työtehtävien jakautuminen eri roolien kesken.

 • Hoitajan ammattitaidon kunnioitus ja sitä kautta mahdollisuus keskittyä laadukkaaseen hoitotyöhön.
 • Työohjaus pakolliseksi ja resursseja työhyvinvoinnin kehittämiseen.
 • Riittävä aika perehdytykseen uusilla työntekijöillä. Aikaa työn tekemiseen, hoitajille hoitotyötä ja tukityöt muille tekijöille.
 • Kaikista tärkeintä on saada henkilöstömitoitus ja palkkaus kuntoon. Vasta tämän jälkeen on hoitajillakin aito mahdollisuus kehittää työtään.

Mitä arvostat sote-alan asiakas- ja hoitotyössä?

Vastauksissa nousee voimakkaasti kollegoiden ja hyvän esimiestyön arvostaminen. Yksilön kohtaaminen ja työn tekeminen yhdessä asiakkaan kanssa ovat myös voimakas arvostustekijä.

 • Hyvää johtajuutta. Työnkuvan selventämistä. Asiakkaan luona vietetyn ajan kohdentamista tarpeeseen, ei prosentteihin.
 • Yhteistyötaitoja, muutosten hallintaa, perheen ja työn yhteensovittamista.
 • Ammattitaitoista henkilökuntaa. Toivon, että työssä jaksamiseen panostetaan ja on riittävästi henkilökuntaa tekemässä työtä.
 • Asiakas- ja ihmisläheisyyttä.
 • Mahdollisuutta tehdä konkreettisesti asioita potilaan hoidon järjestämiseksi ja hyvinvoinnin parantamiseksi.

Mikä voisi ajaa hoitajia pois sote-alan asiakas- ja hoitotyöstä?

Työn vaativuus, kuormittavuus ja eettinen taakka suhteessa palkkaan saavat hoitajat pohtimaan alanvaihtoa. Henkilömitoitukset huolettavat. Myös arvostuksen puute ja heikoksi koettu esimiestyö lisäävät halua poistua alalta.

 • Väsyminen. Työn eettinen ja henkinen kuormittavuus suhteessa palkkaan. Isomman palkan saa paljon helpommalla muilla aloilla.
 • Työyhteisön ja johtajuuden ongelmat, huono ilmapiiri, raskas työ ja venyminen, kyynistyminen, väsymys ja riittämättömyys
 • Liikaa hoidettavia hoitajamäärään nähden.
 • Arvoristiriidat ja työn tekeminen oman etiikan vastaisesti.
 • Heikko arvostus. Ei voi vaikuttaa omaan työhön. Ei kuulla.

”Hoitajat arvostajat hyvää johtamista. Diakonissalaitoksen johdolla ja esihenkilöillä on yhteinen johtamislupaus, jonka mukaisesti olemme sitoutuneet johtamaan. Esihenkilöhautomosta saamme jo opiskeluaikana johtamislupaukseen sitoutuneita uusia esihenkilöitä, jotka ovat entistä valmiimpia valmentamaan omaa tiimiään edistämään hyvää työntekijä- ja asiakaskokemusta,” kertoo Rinnekodin ja Caritas palveluiden liiketoimintajohtaja Leila Rutanen

Hoitajakysely / Diakonissalaitos lisätietoja:
Diakonissalaitos, henkilöstöjohtaja Mari Rautiainen, mari.rautiainen@hdl.fi, 050 431 6002

Lue lisää Hyvinvointimentoriohjelmasta >>

Lue miksi meillä on hyvä olla töissä >>

Millaista on tehdä työtä sydän mukana >>

Lue miten meillä tuetaan mielen hyvinvointia >>

Lue Johtaja on media! tiedote tuloksista >>

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: