Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa valmentajat opiskelijoiden tukena

12.2.2021

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.Valmentajan tarjoamassa yksilöohjauksessa opiskelija saa tukea opintoihin, arjen hallintaan ja tulevaisuuden suunnitteluun. Yksilöohjauksen sisältö muodostuu aina ohjattavan omista tarpeista ja lähtökohdista. Valmentaja kuuntelee opiskelijaa sekä tukee ja neuvoo pulmatilanteissa. Yhdessä valmentajan kanssa opiskelija voi käsitellä opiskelua hankaloittavia asioita sekä muita haasteita elämässä.

 

Mitä yksilöohjaus on?

Lähtökohtana yksilöohjauksessa ovat aina opiskelijan toiveet ja tarpeet. Tavoitteet sovitaan opiskelijan kanssa yhdessä.

Yksilöohjauksessa

 • käsitellään valittua aihetta keskustellen tai sopivilla luovilla ja toiminnallisilla menetelmillä.
 • käsiteltävät asiat voivat liittyä esimerkiksi arjen ja opintojen aikatauluttamiseen, muihin ajanhallinnan haasteisiin, stressiin, ahdistukseen, jännitykseen, elämänhallintaan liittyviin kysymyksiin, mielenhyvinvointiin ja jaksamiseen sekä ihmissuhteisiin.
 • voi keskittyä sen hetkiseen tilanteeseen ja ratkaisujen etsimiseen tai tulevaisuuden suunnitteluun. Valmentajasta opiskelija saa vierelleen luotettavan kannustajan.

Ohjausta voidaan toteuttaa

 • joustavasti kahdenkeskisellä tapaamisella yhdessä sovitussa paikassa tai etäyhteyden välityksellä.
 • valmentaja voi opiskelijan toiveesta tulla myös käymään opiskelijan kotona.
 • ohjaus on opiskelijoille maksutonta ja osallistuminen ohjaukseen on vapaaehtoista.

  Ohjausajat sovitaan opiskelijan aikatauluun sopivaksi. Ohjauskertojen määrää ei tarvitse sopia etukäteen; joskus jo yksi tapaaminen riittää selkiyttämään opiskelijan omaa tilannetta.

  Ohjauksen tarpeesta voi keskustella

 • oman oppilaitoksen opinto-ohjaajan, kuraattorin tai lukukausivastaavan kanssa.
 • Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS:n) henkilökunta voi auttaa yhteistyön aloittamisessa.
 • opiskelija voi olla myös suoraan yhteydessä valmentajaan.

  Opiskelija voi tulla ohjaukseen yksin tai esimerkiksi oppilaitoksen henkilökunnan kanssa.

 

Kenelle se on tarkoitettu?

Yksilöohjaus on tarkoitettu Lapin ammattikorkeakoulun ja Diakonia-ammattikorkeakoulun Oulun kampuksen opiskelijoille, jotka haluavat lisää työkaluja arjenhallintaan ja vahvistaa omia voimavarojaan.

Yksilöohjauksesta hyötyä kaikille, jotka kaipaavat kuuntelevaa korvaparia ja luotettavaa rinnallakulkijaa. Valmentaja on opiskelijan tukena opiskeluarjen tasapainottamisessa ratkaisukeskeisesti ja positiivisella asenteella.

 

Valmentajien yhteystiedot:

Riku Mäenpää
Valmentaja, Vamos Rovaniemi
Rovaniemi, Kemi, Tornio
riku.maenpaa@hdl.fi
puh.  050 4358560

Sari Paihonen
Valmentaja, Vamos Oulu
Oulu
sari.paihonen@hdl.fi
puh. 050 4707815

Yksilöohjauksen lisäksi opiskelijoilla on mahdollisuus osallistua ryhmätoimintaan. Ryhmätoimintaan voi osallistua myös ilman yksilöohjaukseen osallistumista. Vertaisryhmät muodostetaan opiskelijoiden tarpeista ja toiveista käsin.  Ryhmien teemat voivat liittyä esimerkiksi tulevaisuuden suunnitteluun, omien vahvuuksien ja voimavarojen edistämiseen, hyvinvointiin ja opiskelukykyyn, työelämätaitoihin ja työelämään suuntautumiseen. Vertaisryhmien tavoitteena on antaa osallistujille tila ja paikka kokemusten jakamiseen.

Korkeakouluopiskelijoiden moninaisiin haasteisiin vastaa Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke (9/2020–12/2021). Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Vamoksen koordinoima hanke toteutetaan yhteistyössä Diakonia-ammattikorkeakoulun, Lapin ammattikorkeakoulun ja Oulun Diakonissalaitoksen kanssa. Hankkeessa pilotoidaan hyvinvointia, opiskelua tukevia sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä toimenpiteitä. Tuki jakaantuu ennalta ehkäisevään tukeen aloittaville opiskelijoille ja intensiiviseen tukeen niille opiskelijoille, joiden riski keskeyttää opinnot on tunnistettu. Hanke toimii Rovaniemen, Oulun, Kemin ja Tornion alueella ja sitä rahoittaa Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Tästä hanke-esittelyyn
Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: