Digistä voimaa -hanke (2021-2023)

Vamoksessa syyskuusta 2021 elokuuhun 2023 toiminut Digistä voimaa -hanke valmensi työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia 16–29-vuotiaita nuoria digitaidoissa sekä tarjosi tukeaan ja osaamistaan nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Hankkeessa tuotetut valmennusmateriaalit ja yritysvapaaehtoisuuden mallin löydät tämän tekstin alta.

Digistä voimaa -hankkeen toimintaa järjestettiin Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Lahdessa. Hankkeen rahoittajana toimi Euroopan sosiaalirahasto ESR. 

 

Nuorten Digitaidot -valmennusmateriaali

Nuorten digitaidot -valmennusmateriaali sisältää useita Digistä voimaa -hankkeen kehittämiä nuorten digitaitovalmennukseen soveltuvia menetelmiä ja valmiita tehtäviä, jotka voi ottaa osaksi valmennusta matalalla kynnyksellä. Hankkeessa luotujen valmennusmateriaalien lisäksi Nuorten digitaidot -materiaali sisältää monia hyödyllisiä vinkkejä ja viittauksia hankkeessa hyödynnettyihin muiden toimijoiden tekemiin materiaaleihin.

Mikäli tarvitset lisätietoa valmennusmateriaaleista, voit olla sähköpostitse yhteydessä Katriina Räisäseen osoitteeseen katriina.raisanen@gmail.com.

Digitaito – yritysvapaaehtoisuuden malli

Digitaito – yritysvapaaehtoisuuden malli esittelee hankkeessa kehitetyn yritysvapaaehtoisuuden mallin, johon kuuluu yritysvapaaehtoisten koulutus, nuorille suunnattuja valmennuspaketteja sekä palaute- ja palkitsemisjärjestelmä. Malli on kehitetty erityisesti teknologia- ja viestintäalan yrityksille, mutta se on sovellettavissa myös muille aloille ja yrityksille.

Mikäli tarvitset lisätietoa yritysvapaaehtoisuuden mallista, voit olla sähköpostitse yhteydessä Anni Seliniin osoitteeseen anni.selin@hdl.fi.

Hanketiimi

Anni Selin vastasi Digistä voimaa -hankkeen yritysyhteistyöstä ja yritysvapaaehtoistyön mallin muotoilusta (Digitaito-malli).

Katriina Räisänen vastasi hankkeen nuorille suunnattujen valmennusten muotoilusta ja pilotoinnista.

Mimmi Mäkinen-Kokkonen huolehti hankkeen kokonaisuudesta.

Hanne Mustialan vastuulla olivat ammattilaisten koulutukset.

Hankkeen tavoitteet tiiviisti

Digitaitovalmennuksen konseptin kehittäminen ja muotoilu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten tarpeisiin sopivaksi.​

Uuden yritysvapaaehtoisuuden konseptin luominen, sekä yritysten yhteiskuntavastuun toteutustapojen kehittäminen, testaaminen ja muotoilu nykypäivän tarpeisiin vastaavaksi. ​

Nuorten parissa työskentelevien nuorisotyön, sosiaalialan ja työllisyyspalveluiden ammattilaisten kouluttaminen, jotta heidän olisi mahdollista hyödyntää Digitaitovalmennusta osana omaa työtään.​

Yhteistyökumppanimme

Mukana hankkeessa olivat teknologia- ja viestintäalan kumppanimme Solita, Futurice, Drum ja Fujitsu, joiden kanssa loimme uusia tapoja toimia yritysvapaaehtoisena nuorten parissa.

Yritysvapaaehtoiset kouluttivat ja mentoroivat niin Vamoksen kuin myös verkostojemme nuoria digitaitovalmennuksen teemoissa. 

Hankkeen osallistujarekisterin tietosuojaseloste löytyy pdf-muodossa tämän linkin takaa.

Hankkeen tekstejä aiheesta