Digistä voimaa -hanke (2021-2023)

Vamoksessa syyskuussa 2021 käynnistynyt Digistä voimaa -hanke tulee seuraavien kahden vuoden aikana valmentamaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia 16–29-vuotiaita nuoria digitaidoissa sekä tarjoamaan tukeaan ja osaamistaan nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Hankkeemme nostaa esille nuorten digitaidot ja puutteet niissä

Kehitämme ja testaamme uusia valmennusmenetelmiä työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien nuorten digitaalisen osaamisen ja digitaalisuuteen liittyvän kiinnostuksen ja motivaation lisäämiseksi. Koulutamme nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia, tarkoituksenamme auttaa heitä tunnistamaan omaa osaamistaan sekä tutustuttaa uusiin digitaitoteemoihin ja -näkökulmiin. Tarjoamme työkaluja, joita jokaisen ammattilaisen on mahdollista hyödyntää omassa työssään. Lisäksi luomme uusia yritysvapaaehtoisuuden muotoja kumppaniyritystemme kanssa. 

Digistä voimaa -hankkeen toimintaa järjestetään Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Lahdessa. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto ESR. 

Hanketiimimme

Anni vastaa Digistä voimaa -hankkeen yritysyhteistyöstä. anni.selin@hdl.fi  

Kata vastaa hankkeemme nuorille suunnattujen valmennusten muotoilusta ja pilotoinnista.
katriina.raisanen@hdl.fi 

Mimmi huolehtii hankkeen kokonaisuudesta.
mimmi.makinen-kokkonen@hdl.fi

Hannen vastuulla ovat ammattilaisten koulutukset.
Hanne on siirtynyt toisiin tehtäviin maaliskuussa 2023.

Hankkeen tavoitteet tiiviisti

Digitaitovalmennuksen konseptin kehittäminen ja muotoilu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten tarpeisiin sopivaksi.​

Uuden yritysvapaaehtoisuuden konseptin luominen, sekä yritysten yhteiskuntavastuun toteutustapojen kehittäminen, testaaminen ja muotoilu nykypäivän tarpeisiin vastaavaksi. ​

Nuorten parissa työskentelevien nuorisotyön, sosiaalialan ja työllisyyspalveluiden ammattilaisten kouluttaminen, jotta heidän olisi mahdollista hyödyntää Digitaitovalmennusta osana omaa työtään.​

Yhteistyökumppanimme

Mukana hankkeessa ovat teknologia- ja viestintäalan kumppanimme Solita, Futurice, Drum ja Fujitsu, joiden kanssa luomme uusia tapoja toimia yritysvapaaehtoisena nuorten parissa.

Yritysvapaaehtoiset tulevat hankkeen edetessä kouluttamaan ja mentoroimaan niin Vamoksen kuin myös verkostojemme nuoria digitaitovalmennuksen teemoissa. 

Hankkeen osallistujarekisterin tietosuojaseloste löytyy pdf-muodossa tämän linkin takaa.

Hankkeen tuottamia materiaaleja