Digistä voimaa -hanke (2021-2023)

Vamoksessa syyskuussa 2021 käynnistynyt Digistä voimaa -hanke tulee seuraavien kahden vuoden aikana valmentamaan työn ja koulutuksen ulkopuolella olevia 16–29-vuotiaita nuoria digitaidoissa sekä tarjoamaan tukeaan ja osaamistaan nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten käyttöön.

Hankkeemme nostaa esille nuorten digitaidot ja puutteet niissä

Nuorten digitaitovalmennusten lisäksi pilotoimme ja muotoilemme digitaitovalmennuksia. Niitä jokaisen kiinnostuneen ammattilaisen on mahdollista hyödyntää omassa työssään. Tarjoamme koulutusta, jonka tarkoituksena on auttaa ammattilaisia tunnistamaan omaa osaamistaan ja tutustuttaa myös uusiin digitaitoteemoihin. Lisäksi luomme uusia yritysvapaaehtoisuuden muotoja kumppaneidemme kanssa. Heistä löydät tietoa alempaa.

Digistä voimaa -hankkeen toimintaa järjestetään Helsingissä, Vantaalla, Espoossa ja Lahdessa. Hankkeen rahoittajana toimii Euroopan sosiaalirahasto ESR. 

Hanketiimimme

Anni vastaa Digistä voimaa -hankkeen yritysyhteistyöstä. anni.selin@hdl.fi  

Kata vastaa hankkeemme nuorille suunnattujen valmennusten muotoilusta ja pilotoinnista.
katriina.raisanen@hdl.fi 

Mimmi huolehtii hankkeen kokonaisuudesta.
mimmi.makinen-kokkonen@hdl.fi

Hannen vastuulla on ammattilaisten koulutukset hankkeessa. hanne.mustiala@hdl.fi

Hankkeen tavoitteet tiiviisti

Digitaitovalmennuksen konseptin kehittäminen ja muotoilu työn ja koulutuksen ulkopuolella olevien 16–29-vuotiaiden nuorten tarpeisiin sopivaksi.​

Uuden yritysvapaaehtoisuuden konseptin luominen, sekä yritysten yhteiskuntavastuun toteutustapojen kehittäminen, testaaminen ja muotoilu nykypäivän tarpeisiin vastaavaksi. ​

Nuorten parissa työskentelevien nuorisotyön, sosiaalialan ja työllisyyspalveluiden ammattilaisten kouluttaminen, jotta heidän olisi mahdollista hyödyntää Digitaitovalmennusta osana omaa työtään.​

Yhteistyökumppanimme

Mukana hankkeessa ovat teknologia- ja viestintäalan kumppanimme Solita, Futurice, Drum ja Fujitsu, joiden kanssa luomme uusia tapoja toimia yritysvapaaehtoisena nuorten parissa.

Yritysvapaaehtoiset tulevat hankkeen edetessä kouluttamaan ja mentoroimaan niin Vamoksen kuin myös verkostojemme nuoria digitaitovalmennuksen teemoissa. 

Linkki Tietosuoja-sivulle, jossa on hankkeen osallistujarekisterin tietosuojaseloste.