Diakonissalaitoksen toimintakertomus 2023 – uudistumisen vuosi

29.4.2024

Vuonna 2023 myös Diakonissalaitoksen toimintaan vaikuttivat hyvinvointialueiden käynnistyminen, työntekijöiden saatavuus, sote-palveluihin kohdistuvat sopeutusvaateet, eriarvoisuuden lisääntyminen ja yleinen turvallisuustilanne. Kuluneen vuoden aikana veimme monta isoa muutoshanketta päätökseen ja reagoimme myös nopeasti yhteiskunnallisiin muutoksiin.

Kaksi ihmistä istuu vierekkäin sohvalla.

Diakonissalaitoksen konserni otti ison askeleen 1.11.2023, kun konsernin sote-liiketoiminnan palvelut yhdistettiin yhteen yhtiöön, Rinnekodit Oy:hyn.

Diakonissalaitos otti ison askeleen 1.11.2023, kun konsernin sote-liiketoiminnan palvelut yhdistettiin yhteen yhtiöön, Rinnekodit Oy:hyn. Yhtiöjärjestelyn tavoitteena oli vastata entistä paremmin toimialan haasteisiin sekä tarjota kattavasti palveluita hyvinvointialueiden tarpeisiin.

”Diakonissalaitoksen on uudistuttava kulloisenkin yhteiskunnallisen tilanteen ja tarpeen mukaan, jotta voimme huolehtia haavoittuvassa asemassa olevien ja erityistä tukea tarvitsevien ihmisten hyvinvoinnista. Vahvistimme ja selkeytimme toimintaamme koko konsernissa. Samalla lisäsimme myös toimintamme läpinäkyvyyttä. Nyt Diakonissalaitoksen säätiön yleishyödyllisen toiminnan ja liiketoiminnan juridinen ero on näkyvä”, toimitusjohtaja Olli Holmström sanoo.

Konsernissa työskentelee valtakunnallisesti jo 3 400 ammattilaista Helsingistä Rovaniemelle. Isoista muutoksista ja toimintaympäristön haasteista huolimatta työhyvinvointi pysyi hyvällä tasolla, työntekijöiden pitovoima kasvoi ja lähtövaihtuvuus puolittui vuoden 2023 aikana. Positiivinen kehitys näkyi myös asiakastyytyväisyyden ja sidosryhmämaineen hyvänä tasona.

”Olen erittäin ylpeä siitä työstä, jota olemme yhdessä tehneet ammattitaidolla ja sydän mukana. Diakonissalaitoksen erottaa monista muista toimijoista se, että se tekee sekä yleishyödyllistä toimintaa että liiketoimintaa, jonka hyöty palautuu yhteiskunnalle. Viime vuonna käytimme 5,5 miljoonaa euroa omaa rahaa haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi. Kaikessa toiminnassamme keskiössä on ihminen ja rohkea työ ihmisarvon puolesta. Tämä sitoo konsernin eri toiminnot yhteen ja kutsuu mukaan myös kumppanimme”, Holmström sanoo.

Koko tulos käytetään haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi

Diakonissalaitoksen toiminta on organisoitu säätiön yleishyödylliseen toimintaan, sote-liiketoimintaan ja koulutusta tuottaviin osakeyhtiöihin. Yhdessä ne muodostavat yleishyödyllisen säätiökonsernin, jonka koko tulos käytetään työhön haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten hyväksi.​

Yleishyödyllistä toimintaa toteutetaan säätiössä Diakonia ja sosiaalinen vastuu -toimialalla. Sen tehtävänä on kulkea kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevien rinnalla silloin, kun hätä ja häpeä ovat suurimmat, ja kokemus ihmisarvosta huojuu. Asiakkaita olivat mm. nuoret, paperittomat ja Itä-Euroopan romanit. Yleishyödyllistä toimintaa ja palveluita tuotettiin ulkopuolisella hankerahoituksella, lahjoituksilla sekä omarahoitteisena yleishyödyllisenä toimintana. Vuonna 2023 hankkeita oli 107 yhteensä 12 paikkakunnalla. Suomen lisäksi työtä tehtiin 13 eri maassa. Hankeavustuksia saatiin 8,1 M€.

Sote-liiketoimintaa tuottaa säätiön 100 prosenttisesti omistama Rinnekodit Oy.  Suomen suurin sote-alan yhteiskunnallinen yritys tuotti palveluja ikääntyneille, kehitysvammaisille, eri tavoin vammautuneille, riippuvuushäiriöisille ja asunnottomille henkilöille, lapsille ja nuorille sekä muille erityistä tukea tarvitseville ihmisille. Asiakastyön tavoitteena oli, että asiakas tulee kuulluksi ja pääsee itse vaikuttamaan oman palvelunsa sisältöön. Toimipisteitä oli 14 hyvinvointialueella ja 24 paikkakunnalla, palveluja käyttäviä asiakkaita oli lähes kaikilta hyvinvointialueilta. Vuonna 2023 liikevaihto 215 M€ ja liiketulos oli 9,4 M€.

Koulutustoiminnassa säätiö toimii aktiivisena omistajana Suomen Diakoniaopisto Oy:ssä (SDO) ja Diakonia-ammattikorkeakoulu Oy:ssä (Diak).

Lue lisää hallituksen toimintakertomuksesta 2023 (pdf)

Vastuullisuutta läpi organisaation

Koko konsernin yhteisen vastuullisuusohjelman avulla edistettiin YK:n kestävän kehityksen tavoitteita viidellä osa-alueella: yhteiskunnallisen luottamuksen lisääminen, hyvinvoiva ja osaava henkilöstö, asiakkaiden osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen, syrjinnästä vapaa yhteisö ja ympäristövastuu.  

”Vastuullisuus on osa Diakonissalaitoksen strategiaa ja kuluneen vuoden aikana teimme paljon kehitystyötä vastuullisuuden johtamisen, mittaamisen ja raportoinnin osalta.  Järjestimme mm. ylimmän johdolle yhteisen vastuullisuuskoulutuksen ja kehitimme raportointia vastaamaan EU:n kestävyysdirektiivin vaatimuksia. Toteutimme myös ensimmäistä kertaa vastuullisuusaiheiden olennaisuusanalyysin. Olemme sitoutuneita edistämään vastuullisuuden tavoitteita ja työ jatkuu koko henkilöstön voimin”, Holmström kertoo. 

Lue lisää vastuullisuusraportista 2023 

 

Konsernin avainluvut

  • Konsernin varsinaisen toiminnan tuotot vuonna 2023 olivat 258 M€ (233 M€ vuonna 2022).
  • Konsernin tilikauden ylijäämä oli 5,9 M€ (4,6 M€ vuonna 2022).
  • Varsinaisen toiminnan tulos oli -5,1 M€ alijäämäinen (0,2 M€ vuonna 2022).
  • Konsernin sijoitusarvopapereiden markkina-arvo oli vuoden 2023 lopussa noin 210 M€ (noin 194 M€ vuonna 2022). Konsernin kiinteistö- ja metsäomaisuuden markkina-arvo on noin 150 M€.
  • Investoinnit 9,2 M€ (11,5 M€ vuonna 2022)
  • Konsernin omavaraisuus vuoden 2023 päättyessä oli 81 % (82 % vuonna 2022)
  • Henkilöstön hyvinvointi 4,1/5 
  • Asiakastyytyväisyys 4/5 

Lisätietoja:

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: