Oikea-aikainen tuki edistää opiskelijoiden hyvinvointia ja opiskelua

24.2.2022

Kolme logoa: ohjelman Vipuvoimaa EU:lta 2014-2020, Euroopan unionin ja Elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskuksen.

Tuen tarpeessa olevan opiskelijan varhainen tunnistaminen, kohtaaminen ja kuuleminen ennaltaehkäisee opinnoista putoamista ja opintojen keskeyttämistä. Mutta opiskelijoiden ohjaaminen moniin tukipalveluihin vaatii kuitenkin eri toimijoiden välistä yhteistyötä. Äskettäin päättyneessä Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa toteutettiin ammattikorkeakouluissa opiskeleville verkostokartat ja erilaisia toimintamalleja, joiden avulla opiskelijoita voidaan ohjata tarpeiden ja toiveiden mukaisiin palveluihin. Näistä on hyötyä kaikille koronapandemiasta kärsineille korkeakouluopiskelijoille.

Nuori nainen hymyilee. Opiskelijoiden hyvinvointi ja opiskelun tuki on saanut uusia työkaluja.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeessa pilotoitiin hyvinvointia, opiskelua tukevia sekä opintojen keskeyttämistä ehkäiseviä toimenpiteitä Rovaniemen, Tornion, Kemin ja Oulun alueella.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanketta vetänyt Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemen palveluyksikön johtaja Minna Kestilä-Suopajärvi toteaa, että yksin ei tarvitse kuitenkaan selviytyä, mikäli opiskelijan omat voimavarat eivät riitä ja opiskelun punainen lanka katoaa. ”Verkostokarttojen lisäksi hankkeessa löydettiin hyvinvointia, opiskelua tukevia ja opintojen keskeyttämisiä ehkäiseviä toimenpiteitä. Ne on mallinnettu Avaimia opiskelijoiden hyvinvointia -työkirjaan (pdf). Materiaali, kartat ja toimintamallit, on kaikkien korkeakoulujen ja toimijoiden käytössä.”

Jatkuvan ryhmäytymisen toimintamalli tukee yhteisöllisyyttä

Opiskelijoiden opintoihin kiinnittymisen kannalta merkityksellisiä tekijöitä ovat onnistumisen, yhteisöllisyyden ja kuulluksi tulemisen kokemukset. Yhteisöllisyyttä tukemaan kehitettiin jatkuvan ryhmäytymisen toimintamalli. Malli sisältää ajatuksen siitä, että ryhmäytymisen elementit ovat mukana korkeakoulun päivittäisessä arjessa, havainnoidaan hyvinvoinnissa tapahtuvia muutoksia jatkuvasti ja edistetään positiivisia kokemuksia. Harjoitteet tukivat yhteisöllisyyden vahvistumista, niiden avulla voi miettiä omia vahvuuksia ja kehittää taitojaan myös työelämää ajatellen, pohtii valmentaja Sari Paihonen Oulun Vamoksesta.

Yksilöllinen, intensiivinen tuki on tehokasta

Hankkeessa tarjottiin intensiivistä yksilöllistä tukea ja ohjausta, tarvittaessa kotiin vietynä jokaisen opiskelijan henkilökohtaisen tilanteen, tarpeen ja toiveiden mukaan. ”Osa halusi apua mielenhallintaan ja mielenhyvinvointiin, osa opintoja edistävää tukea, motivointia ja keskustelua ja ratkaisujen etsintää. Valmentaja oli joillekin rinnalla kulkeva kannustaja, joillekin olkapää, johon nojata omien voimavarojen vahvistuessa”, summaa Paihonen.

”Opintoihin kiinnittyminen tapahtuu usein eri tukitoimien yhteisvaikutuksien avulla”, kiteyttää Helsingin Diakonissalaitoksen Vamoksen kehittämispäällikkö Vesa Sarmia. ”Intensiivisen tuen piiriin ohjatuista opiskelijoista 80 % kiinnittyi takaisin opintoihin huolimatta lukuista riskitekijöistä. Sellaisia ovat mm. opintojen keskeyttämishistoria, aiemmat tukitoimet opinnoissa sekä pitkäkestoisen kiusaamisen kokemus ja yksinäisyys.”

Toimintamalleilla olisi juuri nyt käyttöä

Hankeaika osui ajanjaksoon, jolloin maailmanlaajuinen koronapandemia on muuttanut monen elämää. THL:n KOTT-tutkimuksen (2021) mukaan 70 % korkeakouluopiskelijoista koki opiskelun vaikeutuneen ja 40 %:lla oli psyykkistä oireilua päivittäin tai viikoittain. ”Etäopiskelu on aiheuttanut osalle opiskelijoista syöksylaskun alaspäin opiskelussa ja hyvinvoinnissa. Opiskelu on tuntunut välillä kuin suunnistaisi ilman kompassia ja karttaa”, sanoo Lapin ammattikorkeakoulun opiskelija Elina Kallio.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hanke tarjoaa avaimina toimenpidemalleja, joilla opiskelijat saadaan kiinnittymään takaisin opintoihin ja tuetaan opiskelijoiden hyvinvointia. Erityisesti ammattikorkeakouluja hyödyttäisi yhteistyö järjestöjen kanssa, jotka ovat erikoistuneet hyvinvointiin ja oppimiseen.  Järjestöjen vahvuus on ohjaus- ja valmennusosaaminen. Sillä tuen tarpeessa oleva opiskelija saadaan kiinnitettyä opintoihin.

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeen toteuttajat olivat Diakonia-ammattikorkeakoulu, Lapin ammattikorkeakoulu, Oulun Diakonissalaitos sekä Helsingin Diakonissalaitoksen Vamos Rovaniemi ja Vamos Oulu. Mukana toteutuksessa olivat myös YTHS, opiskelijajärjestöt O´Diako ja Rotko, Erilaisten oppijoiden liitto sekä muita kolmannen sektorin toimijoita. Hankkeen rahoitti Euroopan sosiaalirahasto (ESR).

Lue lisää hankkeesta

Hyvinvointia korkeakouluihin Pohjois-Suomessa

Hyvinvointia korkeakouluopintoihin -hankkeen valmentajat opiskelijoiden tukena

 

Lisätietoja

Minna Kestilä-Suopajärvi, palveluyksikön johtaja
Helsingin Diakonissalaitos, Vamos Rovaniemi
puh. 050 502 2321, minna.kestila-suopajarvi@hdl.fi

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: