Vastuullisuus yhdistää Diakonissalaitoksen kumppaneita

19.10.2021

Diakonissalaitoksen kutsui yhteistyökumppaninsa jo toisen kerran Kumppanuuspäivään, jonka kantavana teemana oli tänä vuonna vastuullisuus. Tilaisuuden avauspuheenvuorossa toimitusjohtaja Olli Holmström korosti, että kukaan ei pärjää yksin, vaan vastuullisia tekoja tehdään yhdessä, ja näin kestävä muutos etenee nopeammin. Holmström kertoi Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelmasta, joka laadittiin yhdessä henkilökunnan kanssa vuonna 2020.

Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelma pohjautuu YK:n kestävän kehityksen viitekehykseen. Holmström korosti, että vastuullisuusohjelmamme sisältää konkreettisia ja mitattavia toimenpiteitä kohti vastuullisempaa Diakonissalaitosta. Vastuullisuus on olennainen osa Diakonissalaitoksen uutta strategiaa, jonka Holmström esitteli tilaisuudessa.

Olli Homström.

Juuri nyt tarvitaan rohkeutta ja aktiivista otetta heikoimmassa asemassa olevien tilanteen parantamiseksi, totesi Olli Holmström esitellessään Diakonissalaitoksen uutta strategiaa.

Vastuullisuus menestyvän liiketoiminnan ytimessä

Diakonissalaitoksen kumppanuuspäivän ideana on jakaa yhteistyöverkoston kanssa hyviä käytäntöjä ja oppia toisilta. Tämän vuoden Kumppanuuspäivässä Lassila & Tikanoja, Lindström, Pamark ja Arkkitehtitoimisto Ponkala kertoivat omasta vastuullisuustyöstään sekä siitä, millaista vastuullista yhteistyötä he tekevät Diakonissalaitoksen kanssa.

Ympäristövastuu sekä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen vastuu ovat Lassila & Tikanojan toiminnan perusta, kertoi HR-johtaja Jami Pohja Lassila & Tikanojan kiinteistöpalveluista. Yhtiö panostaa vuosittain 7 M€ henkilöstön työkykyyn. Lisäksi L&T työllistää heikoimmassa työmarkkina-asemassa olevia henkilöitä. Pohja ihmetteli puheenvuorossaan sitä, halutaanko työmarkkinoiden kohtaanto-ongelmaa aidosti ratkaista. Hän esitti, että mm. julkisiin hankintoihin olisi mahdollisuus kytkeä yhteiskuntavastuuseen liittyviä kannustimia.

Vastuullisuus on Lindströmillä läsnä arjessa kaikissa toiminnoissa: hankinnoissa, valmistuksessa, huollossa ja logistiikassa. Yhtiö edellyttää alihankkijoidensa olevan mukana vastuullisuustyössä ja toimivan Lindströmin code of conduct -periaatteiden mukaisesti kaikissa 24 maassa, jossa Lindström toimii, kertoi asiakkuuspäällikkö Kaisa Ovaska. Kaikki perustuu kiertotalousajattelulle ja toimimiselle mahdollisimman lähellä loppuasiakasta.

Pamarkin toimitusjohtaja Minna Åman-Toivio toi keskusteluun pienen perheyhtiön näkökulman vastuullisuudesta. Pamark on Åman-Toivion mukaan sitoutunut kaikessa toiminnassaan vastuullisuuteen ja mahdollisimman ekologiseen toimintaan. Yhtiö työllistää ja tarjoaa harjoittelumahdollisuuksia nuorille, maahanmuuttajataustaisille ja osatyökykyisille henkilöille. Åhman-Toivio nosti esille myös jäljitettävyyden ja datalla johtamisen osana vastuullista laatujärjestelmää. Näin voidaan esimerkiksi vetää takaisin jo asiakkaille jaellut tuotteet.

Vastuullisuutta on pitää ihminen keskiössä, kun suunnitellaan uusia kiinteistöjä. Arkkitehti Matti Ponkala kertoi, miten hän on Diakonissalaitoksen kanssa yhteistyössä suunnitellut vastuullisia hoivatiloja. Suunnitteluyön kulmakivinä ovat ekologisuus, tontin ja sen erityispiirteiden hyödynnettävyys, tilojen toimivuus, moniaistillisuus ja niiden tarjoamat mahdollisuudet niin hyvinvointiin kuin yhteisöllisyyteen.

Hyväntekeväisyydestä strategiseen vastuullisuuteen

“Lahjoittaminen hyvään tarkoitukseen leimasi yritysten vastuullisuusajattelua etenkin 1980-luvulla. Tänä päivänä vastuullisuus on ennen kaikkea liiketoimintalähtöistä ja strategista”, kertoi Sari Kuvaja avatessaan vastuullisuustyön kehityskaarta.

Sari Kuvaja.

Sari Kuvaja toimii vastuullisuuspalvelujen johtajana T-Median sisaryhtiössä Third Rock Finland Oy:ssä ja on ollut apuna Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelman rakentamisessa.

“Tässä välissä on puhuttu yhteiskuntavastuusta ja siitä, miten yritysten toiminnassa pitää taloudellisen vastuun lisäksi huomioida sosiaaliset ja ekologiset näkökohdat. Nykyisin organisaatiot myös linkittävät vastuullisuustyönsä yhä useammin kansainvälisiin viitekehyksiin, kuten YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin”, Kuvaja jatkoi.

Uskottava vastuullisuustyö perustuu Kuvajan mukaan siihen, että organisaation toiminnan lähtökohta on kestävän kehityksen edistäminen ja sitä tukevien ratkaisujen kehittäminen. Näistä kuultiin myös Diakonissalaitoksen kumppaneiden esimerkeissä.

Sari Kuvaja toimii vastuullisuuspalvelujen johtajana T-Median sisaryhtiössä Third Rock Finland Oy:ssä ja on ollut apuna Diakonissalaitoksen vastuullisuusohjelman rakentamisessa. Tutustu myös Diakonissalaitoksen Vastuullisuusraporttiin vuodelta 2020.

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: