Tärkeästä tavaralahjoittajasta pitempiaikaiseksi vastuullisuuskumppaniksi

26.1.2021

Jännittyneen iloisena tarkistan päivittäin verkkolahjoituksina tulleet yritysten rahalahjat ja muut muistamiset, kertoo varainhankinnan asiantuntija Iiris Kivimäki.  Tuntuu hyvältä, kun pitempään lahjoittaneet yritykset jatkavat tukeaan syrjäytymisvaarassa oleville nuorille. Se on luottamuksen osoitus. Huippua on myös saada ihan uusia yrityksiä mukaan ensimmäistä kertaa. Yritysyhteistyö on kumppanuutta.

Iiris Kivimäki, kasvokuva. Yritysyhteistyö on hänen alaansa.

 

Suomalaisten yritysten auttamisen halu kasvaa. Hienoa työtä tehdään nuorten syrjäytymisen ehkäisemiseksi monella saralla. Erityisen iloinen olen Diakonissalaitoksen saamista lahjoituksista, joilla pystymme kattamaan kehityshankkeiden omavastuuosuuksia ja luomaan uutta Vamos- ja Amigo-työssämme. Ehkä pystymme jo palkkaamaan uuden ohjaajan tai laajentamaan toimintaa uusille paikkakunnille?

Uusia yhteistyökumppanuuksia etsitään ja tarvitaan

Kestävän kehityksen tavoitteisiin ovat yritykset lähteneet mukaan kasvavalla innolla. On ollut hienoa nähdä, miten tavoitteita on integroitu jo yrityksen strategiaan varsinkin isommissa yrityksissä. Vastuuraportointi ei ole erillinen kuriositeetti. Yritykset tekevät yhä enemmän työtä varmistaakseen vastuullisuuden.

Hyvänä todisteena on suomalaisyritysten kasvava kiinnostus YK:n kestävän kehityksen tavoitteita kohtaan. Puolet yrityksistä kertoo huomioivansa ne liiketoiminnassaan. Kolme vuotta sitten vasta kolmasosalla oli kiinnostusta niihin. Lue tästä linkistä lisää.

Yritysyhteistyö ja vastuullisuus

Erityisesti ympäristöön liittyvät tavoitteet ovat keskeisiä useimmille yrityksille. Diakonissalaitoksen työssä erityispiirteenä on sosiaalinen vastuu. Sillä alueella rakennetaan esimerkiksi työntekijöiden hyvinvointia, yhteisöllisyyttä sekä erityisryhmien ja eri yhteistyökumppaneidemme vuorovaikutusta.

Järjestöjen ja yritysten yhteistyön muodot muuttuvat. Yritykset raportoivat sopimuspohjaisen yhteistyön järjestöjen kanssa vähentyneen. Lue lisää tästä linkistä.

Voisiko syynä olla halu kevyempään ja näkyvämpään projektimuotoiseen yhteistyöhön, jossa yritys, järjestötoimija ja asiakas saavuttavat tuloksia esimerkiksi hätäaputyyppisessä yhteistyössä. Asiaa on hyvä selvittää.

Tarvitsemme molempia!

Nyt ollaan murroskohdassa, josta on hyvä lähteä ”ihmisoikeuskehikko” mielessä rakentamaan sosiaalista vastuuta ja sen mittareita. Rohkeasti vaan mukaan tähän työhön!

 

Kirjoittaja Iiris Kivimäki työskentelee Diakonissalaitoksella yritysvarainhankinnan asiantuntijana. Diakonissalaitos on FIBSn jäsen.

 

Yhteystiedot
iiris.kivimaki@hdl.fi
puh. 050 582 6396

 

Myös nämä voisivat kiinnostaa sinua: